Odgovor na zastupničko pitanje broj: 01-04-10308-28/20 od 23.04.2020. godine, postavljeno od strane zastupnice Neire Dizdarević

Zastupničko pitanje: 

 Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo, dana 30.04 .2020. godine zaprimila je zastupničko pitanje postavljeno od strane zastupnice Neire Dizdarević na 24. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj dana 23.04.2020. godine koje glasi:
"Zbog informacije koja se pojavila u medijima, da se na Bjelašnici, lokalitet Babin Do, izvode građevinski radovi izgradnje apartmana bez poštivanja epidemioloških mjera vezanih za pandemiju corona virusa, kao i nepoštivanje ostalih zakonskih mjera poput ograđivanja gradilišta, nepropisnog miniranja i slično, molim da ODMAH izvršite inspekcijske nadzore i obavijestite me o utvrđenom stanju. "

Sjednica: 
24. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo
Datum sjednice: 
Četvrtak, 23. April 2020