Odgovor na zastupničko pitanje broj: 01-04-151-13/21 od 05.01.2021. godine postavljeno od strane zastupnice Vildane Bešlija