Odgovor na zastupničko pitanje broj: 01-04-151-18/21 od 06.01.2021. godine postavljeno od strane zastupnice Vildane Bešlija