Odgovor na zastupničko pitanje broj: 01-04-16407-36/21 od 28.04.2021. godine postavljeno od strane zastupnika Hasanović Senada

Sadržaj zastupničke inicijative i odgovor je u PDF formatu u prilogu.

Prilog odgovoru: 
Datum sjednice: 
Četvrtak, 17. Juni 2021