Odgovor na zastupničko pitanje broj: 01-04-19718-26/21 od 29.04.2021. godine postavljeno od strane zastupnice Neire Dizdarević

Sadržaj zastupničke inicijative/pitanja i odgovor je u PDF formatu u prilogu.

Prilog odgovoru: 
Datum sjednice: 
Četvrtak, 17. Juni 2021