Odgovor na zastupničko pitanje broj: 01-04-21648-7/21 od 17.05.2021. godine postavljeno od strane zastupnice Danijele Kristić

Sadržaj zastupničke inicijative/pitanja i odgovor je u PDF formatu u prilogu.

Prilog odgovoru: 
Datum sjednice: 
Četvrtak, 17. Juni 2021