Odgovor na zastupničko pitanje broj: 01-04-27823-36/20 od 29.07.2020. godine postavljeno od strane zastupnice Neire Dizdarević

Sadržaj zastupničke inicijative i odgovor je u PDF formatu u prilogu.

Prilog odgovoru: 
Datum sjednice: 
Četvrtak, 17. Juni 2021