Odgovor na zastupničko pitanje broj: 01-04-41956-6/20 od 03.11.2020. godine postavljeno od strane zastupnice Daniejle Kristić