Odgovor na zastupničko pitanje broj: 01-04-6550-35/21 od 04.03.2021. godine postavljeno od strane zastupnice Jasmine Biščević - Tokić