Odgovor na zastupničku inicijativu zastupnice Danijele Kristić od 30.12.2022.godine