Odgovor na zastupničku inicijativu zastupnika Samira Avdića od 20.02.2023.godine