ODRŽAN DOGAĐAJ CAF OTVORENI DAN:Prezentirano i iskustvo primjene CAF-a u KUIP-u