Svrha i prednosti implementacije CAF-a ?

Pitanje: 
Svrha i prednosti implementacije CAF-a ?
Odgovor: 

CAF ima za cilj da bude katalizator za poboljšanje institucije. CAF teži boljim uslugama za građane jer njegova implementacija pomaže da se poveća kvalitet korisničke usluge, a samim tim i zadovoljstvo korisnika.

Javne uprave imaju podršku za:

1. uvođenje kulture izuzetnosti;

2. postepenu primjenu logike PDCA (P lan-planirati, D o-uraditi, C heck- provjeriti, Act- djelovati);

3. sprovođenje procesa samoprocjene s ciljem sveobuhvatnog provjere organizacije;

4. skenirati cijelu instituciju koja pokazuje snage i područja u kojima je potrebno poboljšanje, pomažući tako u definisanju aktivnosti na planu poboljšanja.

Takođe, CAF korisnici prepoznaju sljedeće prednosti tokom implementacije:

U skladu sa javnim sektorom: To je evropski model upravljanja kvalitetom koji su razvile javne uprave za javne uprave.

Zajednički jezik: Omogućava zaposlenima i menadžerima da zajedno i konstruktivno razgovaraju o organizacionim pitanjima, promoviše dijalog i paralelno učenje između organizacijama.

Uključivanje ljudi: Proces samoprocjene je osnova za sistematsko uključivanje ljudi u unaprjeđenje organizacije.

Poboljšanje zasnovano na dokazima: Podstiče institucije javnog sektora da prikupljaju i koriste informacije i podatke.

Bez spoljnih troškova: CAF je dostupan besplatno i promoviše ga Evropski resursni centar za CAF i Mreža nacionalnih korespodenata za CAF.

Dostupna eksterna evaluacija: CAF mreža je 2009. godine definisala zajedničku proceduru za davanje preporuka od strane eksternih ocjenjivača u cilju daljeg razvoja organizacije i prepoznavanja organizacije kao uspješnog CAF korisnika .