DRUGI O NAMA

Inspektor za zaštitu dobara baštine KUIP-a pokrenuo je danas inspekcijski postupak iz svoje nadležnosti nad okolnostima izmjene boje fasade prizemlja na objektu Halid-dvor u Ulici Hiseta broj 1, u dijelu gdje je smješten kafić ''Retro''.

Nadzor je proveden u saradnji sa nadležnom inspekcijskom službom Općine Centar, a u prisustvu predstavnika pravnog lica ''Sanja CO'' d.o.o, u sklopu koje posluje kafić ''Retro'', koji je ujedno i investitor radova.

Izvor Depo portal
Autor Depo


Izvor BHT 1 (Minutaža 16:10 -22.20)
Autor Suela Bajic


Poreska Uprava FBiH prikuplja podatke o osobama koji trguju na crno putem društvenih mreža, saopštili su iz Uprave. No nema odgovora do kakvih su podataka došli, koliko je osoba kontrolisano, i na šta se konkretno odnose provjere. Istražili smo, kako sigurno kupovati putem interneta, koji su mehanizmi zaštite trgovaca, ali i šta nedostaje BiH da bi se internet trgovina uredila.

Izvor N1 (Prilog emitovan od 14. do 17.minute Dnevnika u 19 h)
Autor Aleksandra Tolj


Prvog i drugog januara drzavne institucije nisu radile, jer su proglaseni neradnim prazničnim danima. Primjetno je da vecina radnji u privatnom vlasnistvu također nije radila. Zakon o radu ne zabranjuje rad na državni praznik,s tim da obavezuje poslodavce da ga dodatno plate. Provođenjem tog dijela zakona na terenu bavili su se inspektori rada, koji su od poslodavaca trazili dokaze o plaćanju rada na državni praznik.

Izvor TV SA
Autor Selma Kapetanović


Izvor Dnevnik u 19 TV 1
Autor Slađan Tomić


Izvor Federalni radio (Vijesti u 17 h/Minutaža 12:35-15:54)
Autor Sanela Hodžić


Izvor Dnevnik u 17 TV 1 (Vrijeme emitovanja piloga 15:10-16:10)
Autor Amira Jablan


Izvor Jutarnji dnevnik BHR 1 [10.10.2018.] (7:10-9:37)
Autor Jasmin Džanko


Izvor DNEVNIK TVSA 8.10.2018.godine (13:40-16:11)
Autor Mela Sejdija


Izvor Dnevnik TV SA (24.9.2018.godine/05:07 min)
Autor Alen Arnautović