Pojedinačni akti

Naslov
Rješenje Edina Koluh od 10.01.2022.godine preuzmi
Odluka KUIP-a od 30.12.2021.godine o provođenju projekta "Poljoprivredna otpornost i konkurentnost" preuzmi
Odluka KUIP-a od 10.01.2022.godine o formiranju tima za provođenje stručne edukacije inspektora preuzmi
Odluka KUIP-a od 10.01.2022.godine preuzmi
Rješenje Kemal Bošnjaković od 13.01.2022.godine preuzmi
Rješenje Mahira Čolpa od 04.01.2022.godine preuzmi
Rješenje Senka Osmanagić od 02.01.2022.godine preuzmi
Rješenje Aida Jamaković od 28.12.2021.godine preuzmi
Rješenje Narcisa Seferović od 28.12.2021.godine preuzmi
Rješenje Hašim Hadžiefendić od 27.12.2021.godine preuzmi
Rješenje Nedim Mehmedbašić od 27.12.2021.godine preuzmi
Rješenje BAšić EMir od 17.12.2021.godine preuzmi
Rješenje Adina Purković-Podumljak od 14.12.2021.godine preuzmi
Rješenje inspektori Inspketorata sanitarne, zdravstvene, farmaceutske inspekcije i inspekcije za hranu od 14.12.2021.godine preuzmi
Rješenje Anida Kavazbašić od 15.12.2021.godine preuzmi
Rješenje Mirsada Šehić od 15.12.2921.godine preuzmi
Rješenje Šejla Gradišić od 24.11.2021.godine preuzmi
Rješenje Podrug, Horozović od 14.12.2021.godine preuzmi
Rješenje Podumljak, Ramić, Fišek, Seferović, Čeljo, Kišić od 03.12.2021.godine preuzmi
Rješene Fišek, Muhović od 03.12.2021.godine preuzmi
Rješenje Amra Fileković od 03.12.2021.godine preuzmi
Rješenje Muhović, Bahtijarević preuzmi
Rješenje Lamija Spahić od 01.12.2021.godine preuzmi
Rješenje Ifeta Fejzić 10.11.2021.godine preuzmi
Rješenje Damir Bajić od 19.11.2021.godine preuzmi
Rješenje Dženita Kočan od 18.11.2021.godine preuzmi
Rješenje Džinović, Mušinović, Hafizović i Čelik od 18.11.2021.godine preuzmi
Rješenje Selmir Velić od 22.11.2021.godine preuzmi
Rješenje Selveta Kačar od 17.11.2021.godine preuzmi
Rješenje Subhija Čeljo od 17.11.2021.godine preuzmi