Odgovor na zastupničko pitanje broj: 01-04-22801-22/21 od 01.06.2021. godine postavljeno od strane zastupnice Neire Dizdarević

Sadržaj zastupničke inicijative/pitanja i odgovor je u PDF formatu u prilogu.

Datum sjednice: 
Petak, 25. Juni 2021