Odgovor na zastupničko pitanje broj: 01-04-29702-74/20 od 22.06.2021. godine postavljeno od strane zastupnice Neire Dizdarević