Odgovor na zastupničko pitanje broj: 01-04-3006-8/21 od 08.02.2021. godine postavljeno od strane zastupnice Daniejle Kristić