Odgovor na zastupničko pitanje broj: 01-04-6550-24/21 od 03.03.2021. godine postavljeno od strane zastupnice Danijele Kristić