Odgovor na zastupničku inicijativu broj:01-04-25258-35/21 od 09.07.2021.godine pokrenutu od strane zastupnika Elmedina Konakovića

Sadržaj zastupničke inicijative/pitanja i odgovor je u PDF formatu u prilogu.

Datum sjednice: 
Utorak, 7. Septembar 2021