21.mart- Međunarodni dan zaštite šuma:Zaštititi šume od požara

21.03.2017

Povodom Svjetskog dana zaštite šuma, koji se obilježava na današnji dan, Inspektorat poljoprivredne i šumarske inspekcije Kantonalane uprave za inspekcijske poslove KS podsjeća da je loženje otvorene vatre na šumskom zemljištu, odnosno spaljivanje otpadnih materijala u blizini šuma, na udaljenosti do 150 m Zakonom zabranjeno. Vatra u šumama i na šumskom zemljištu može se ložiti samo na mjestima određenim i obilježenim od strane Uprave za šumarstvo i vlasnika privatnih šuma, uz pridržavanje propisanih uslova i mjera bezbjednosti.

Da bi se spriječile neželjene posljedice, prvenstveno šumski požari, kantonalni šumarski inspektori će u narednom periodu pojačati aktivnosti na evidentiranju i sankcionisanju nesavjesnih fizičkih i pravnih lica, s obzirom da su i u prethodnoj godini zabilježeni brojni požari na otvorenom, koji su izazvali značajne materijalne štete. Za nepridržavanje ovih propisa novčane kaze za korisnika šuma, ili drugo pravno lice koje loži ili dozvoli loženje vatre iznosi od 10.000,00 do 12.000 ,00 KM, a za fizičko lice od 200,00 KM do 1.500,00 KM.

Napominjemo i da je Uprava za šumarstvo dužna obezbijediti svakodnevnu dežuru lugara-čuvara šuma u šumama i na šumskim zemljištima koja su predviđena za izletnike. Njihovo uloga je da evidentiraju nepropisno loženje vatre na otvorenom, te zapisnike o tome dostave inspekcijskim organima na nadležni postupak. U slučaju nekontroliranog širenja vatre napominjemo i građane da odmah obavijeste vatrogasce na broj telefona 123, Kantonalni operativni centar civilne zaštite na broj 121, ili policiju na broj 122.

Svjetski dan zaštite šuma je prilika da se podsjeti na važnost šuma i njihove zaštite, s obzirom da su one neophodne za prirodnu ravnotežu života na Zemlji. Zabrinjavajuća činjenica je da se gotovo sve zemlje svijeta suočavaju sa problemom kontinuiranog smanjenja teritorije pod šumama, a najčešći uzrok toga je ljudsku faktor, odnosno loše upravljanje ovim resursom i požari. Na području Kantona Sarajevo šume i šumsko zemljište zauzimaju površinu od ukupno 82.998,88 ha, od čega je u privatnom vlasništvu 14,76%, a u državnom 85,24%.