Kontakti

Adresa: Sarajevo, Aleja Bosne Srebrene bb
Tel: +387(0)33 770-100
+387(0)33 770-156

Fax: +387(0)33 770-151
+387(0)33 569-890

Direktor Uprave
Adis Mešić
Adresa: Dalmatinska 2

Tehnički sekretar
Tel: +387(0)33 569-870
Fax: +387(0)33 569-890

Sekretar Uprave
Selma Suljević
Adresa: Dalmatinska 2
Tel: +387(0)33 569-873
Fax: +387(0)33 569-890

Glasnogovornica
Vildana Brdarić-Vranj
Adresa: Dalmatinska 2
Tel: +387(0)33 569-871
Fax: +387(0)33 569-890

Inspektorat poljoprivredne, vodne i šumarske inspekcije
Dževad Terović, glavni inspektor po ovlaštenju direktora
Adresa: Sarajevo, Aleja Bosne Srebrene bb
Tel: +387(0)33 770-054
Fax: +387(0)33 770-151

Inspektorat veterinarske inspekcije
Selmir Velić
Adresa: Sarajevo, Dalmatinska 2
Tel: +387(0)33 569-891
Fax: +387(0)33 569-890

Inspektorat urbanističko-građevinske, stambene i ekološke inspekcije
Edina Koluh
Adresa: Sarajevo, Aleja Bosne Srebrene bb
Tel: +387(0)33 770-104
Fax: +387(0)33 770-151

Inspektorat tehničke inspekcije
Kemal Bošnjaković
Adresa: Sarajevo, Aleja Bosne Srebrene bb
Tel: +387(0)33 770-106
Fax: +387(0)33 770-151

Inspektorat tržišno-turističke inspekcije
Medina Hadžiahmetović
Adresa: Sarajevo,Aleja Bosne Srebrene bb
Tel: +387(0)33 770-166
Fax: +387(0)33 770-151

Inspektorat rada, zaštite na radu i socijalne zaštite
Sead Ćupina
Adresa: Sarajevo, Aleja Bosne Srebrene bb
Tel: +387(0)33 770 -155
Fax: +387(0)33 770-151

Inspektorat prosvjetne inspekcije
Dalila Hakalović
Adresa: Sarajevo, Aleja Bosne Srebrene bb
Tel: +387(0)33 770-168
Fax: +387(0)33 770-151

Inspektorat komunalne inspekcije, zaštite prirode, zaštite dobara baštine i inspekcije za sport
Dženan Hujić, glavni inspektor po ovlaštenju direktora
Adresa: Sarajevo, Aleja Bosne Srebrene bb
Tel: +387(0)33 279-212
Fax: +387(0)33 770-151

Inspektorat sanitarne, zdravstvene i farmaceutske inspekcije i inspekcije za hranu
Jasmina Hrnjica Bajramović
Adresa: Sarajevo, Aleja Bosne Srebrene bb
Tel: +387(0)33 770-167
Fax: +387(0)33 770-151

Inspektorat saobraćajne i cestovne inspekcije
Edin Šakambet, glavni inspektor
Adresa: Sarajevo, Aleja Bosne Srebrene bb
Tel: +387(0)33 770-105
Fax: +387(0)33 770-151

Sektor za stručne i zajedničke poslove
Đemila Valjevčić
Adresa: Sarajevo, Aleja Bosne Srebrene bb
Tel: +387(0)33 770-149
Fax: +387 (0)33 770-151

Sektor za internu kontrolu
Adresa: Sarajevo, Aleja Bosne Srebrene bb
Tel: +387 (0) 33 770 198
Fax: +387 (0) 33 770 151

Kontakt osoba za stručno usavršavanje
Selveta Kačar
Adresa: Aleja Bosne Srebrene bb
Tel: +387(0)33 770 131