Kontakti

Adresa: Sarajevo, Aleja Bosne Srebrene bb
Tel: +387(0)33 770-100
+387(0)33 770-156

Fax: +387(0)33 770-151
+387(0)33 569-890

Direktor Uprave
Fahir Halilović
Adresa: Dalmatinska 2

Tehnički sekretar
Tel: +387(0)33 569-870
Fax: +387(0)33 569-890

Sekretar Uprave po ovlaštenju
Kenan Vehabović
Adresa: Dalmatinska 2
Tel: +387(0)33 569-873
Fax: +387(0)33 569-890

Glasnogovornica
Vildana Brdarić
Adresa: Dalmatinska 2
Tel: +387(0)33 569-871
Fax: +387(0)33 569-890

Inspektorat poljoprivredne, vodne i šumarske inspekcije
Salem Alihodžić
Adresa: Sarajevo, Aleja Bosne Srebrene bb
Tel: +387(0)33 279-252
Fax: +387(0)33 770-151

Inspektorat veterinarske inspekcije
Selmir Velić
Adresa: Sarajevo, Dalmatinska 2
Tel: +387(0)33 569-891
Fax: +387(0)33 569-890

Inspektorat urbanističko-građevinske, ekološke, komunalne i stambene inspekcije
Edina Koluh
Adresa: Sarajevo, Aleja Bosne Srebrene bb
Tel: +387(0)33 770-104
Fax: +387(0)33 770-151

Inspektorat tehničke inspekcije
Kemal Bošnjaković
Adresa: Sarajevo, Aleja Bosne Srebrene bb
Tel: +387(0)33 770-106
Fax: +387(0)33 770-151

Inspektorat tržišno-turističke inspekcije
Medina Hadžiahmetović
Adresa: Sarajevo,Aleja Bosne Srebrene bb
Tel: +387(0)33 770-166
Fax: +387(0)33 770-151

Inspektorat rada, zaštite na radu i socijalne zaštite
Muvedeta Šetić
Adresa: Sarajevo, Aleja Bosne Srebrene bb
Tel: +387(0)33 770 -155
Fax: +387(0)33 770-151

Inspektorat prosvjetne inspekcije
Amra Čomor
Adresa: Sarajevo, Aleja Bosne Srebrene bb
Tel: +387(0)33 770-168
Fax: +387(0)33 770-151

Inspektorat sanitarne, zdravstvene i farmaceutske inspekcije i inspekcije za hranu
Amela Babić
Adresa: Sarajevo, Aleja Bosne Srebrene bb
Tel: +387(0)33 770-110
Fax: +387(0)33 770-151

Inspektorat saobraćajne i cestovne inspekcije
Velid Mustafić
Adresa: Sarajevo, Aleja Bosne Srebrene bb
Tel: +387(0)33 770-105
Fax: +387(0)33 770-151

Sektor za stručne i zajedničke poslove
Đemila Valjevčić
Adresa: Sarajevo, Aleja Bosne Srebrene bb
Tel: +387(0)33 770-149
Fax: +387 (0)33 770-151

Sektor za internu kontrolu
Emir Bašić
Adresa: Sarajevo, Aleja Bosne Srebrene bb
Tel: +387 (0) 33 770 198
Fax: +387 (0) 33 770 151