Novosti

PONOVO U FUNKCIJI DEŽURNI TELEFON KANTONALNE UPRAVE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE ZA PRIJAVE GRAĐANA: 033 770-156

02.07.2014
telefon.jpg

Od 1.jula 2014.godine ponovo je u funkciji dežurni telefon Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS za prijave građana 033 770-156. Kako je poznato radi preseljenja u nove prostorije broj nije bio u funkciji, te su u međuvremenu građani, pravna i fizička lica prijave nepravilnosti, odnosno kršenje propisa čiju primjenu nadzoruju inpekcije Kantona Sarajevo prijavljivali na broj: 033 569-871.

Ujedno Vas obavještavamo da je novo sjedište Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS u Studentskom domu Nedžarići, adresa Aleja Bosne srebrene bb.

U KANTONU SARAJEVO NIJE DOŠLO DO POVEĆANJA CIJENA OSNOVNIH ŽIVOTNIH NAMIRNICA.

28.05.2014
potrosacka-korpa3.jpg

Direktor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo, dana 19.05.2014. godine izdao je nalog glavnom tržišno-turističkom inspektoru u cilju organizovanja i prioritenog postupanja prilikom vršenja pojačanog inspekcijskog nadzora na okolnosti povećanje cijena osnovnih životnih namirnica, sa obavezom svakodnevnog izvještavanja o zatečenom stanju i poduzetim mjerama.

NA PODRUČJU OPĆINE VOGOŠĆA NAREĐENA EUTANAZIJA I NEŠKODLJIVO UNIŠTENJE 11 KOZA KOJE SU BILE POZITIVNE NA Q-GROZNICU

26.05.2014
koze.jpg

Nakon prijave, koju je Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove KS podnijela Veterinarska stanica ProVet iz Vogošće, a koja se odnosi na pojavu Q-groznice u mjestu Nebočaj, kantonalni veterinarski inspektor je nakon izvršenog inspekcijskog nadzora donio rješenje o eutanaziji i neškodljivom uklanjanju 11 koza, koje su bile pozitive na ovu zaraznu bolest.