Aktivnosti

09.06.2016

Inspektori Kantonalne uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo su u saradnji sa kolegama Federalne uprave za inspekcijske poslove, u periodu od 23.do 31. maja 2016. godine, proveli pojačane inspekcijske nadzore na području Kantona Sarajevo u cilju suzbijanja “sive ekonomije” na tržištu rada, posebno u segmentima “rada na crno” i neizdavavanja fiskalnih računa u oblastima ugostiteljstva, turizma i obrta.
U naznačenom periodu je:
izvršeno 1.192 inspekcijska nadzora i 14 kontrolnih nadzora;
sačinjeno 949 zapisnika;
izrečene su ukupno 147 upravne mjere;

08.06.2016

Inspektoratu saobraćajne i cestovne inspekcije KS 30.maja 2016. godine upućen je zahtjev Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo za hitno postupanje i poduzimanje mjera iz nadležnosti Inspektorata zbog nelegalnog održavanja autobuskih linija na relaciji Sutjeska - Orahov brijeg - Vogošća i Vogošća - Dobrinja, koje obavlja prijevoznik "Centrotrans- Eurolines" d.d. Sarajevo.

06.06.2016

Saobraćajni inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS su u periodu od 1.do 31.maja 2016.godine izvršili ukupno 305 inspekcijskih nadzora u oblasti taksi prijevoza. U postupku obavljenih nadzora u tom periodu su izdali 128 prekršajnih naloga u iznosu od 65.450, 00 KM. Radi utvrđenih nedostataka inspektori su iz saobraćaja isključili 4 vozila, donijeli 5 rješenja, te podnijeli 4 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka pred nadležnim sudom.

31.05.2016

U okviru plana pojačanih inspekcijskih nadzora koje na području Kantona Sarajevo realiziraju Federalna i Kantonalna uprava za inspekcijske poslove KS proteklog vikenda, odnosno od 27. do 29.maja 2016.godine, na okolnosti “rada na crno” i neizdavavanja fiskalnih računa, izvršeno je ukupno 450 inspekcijskih nadzora. U postupku izvršenih kontrola, od 174 kontrolisanih radnika, njih 22 su zatečena na radu bez regulisanog radno-pravnog statusa. Pored toga, kod 28 kontrolisanih subjekata konstatovan je prekršaj koji se odnosi na neizdavanje fiskalnog računa.

23.05.2016

Tržišno-turistički inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS su u periodu od devetog do 12.maja 2016.godine izvršili nadzor u 25 ugostiteljskih objekata na području općina Stari Grad i Novo Sarajevo koji gostima služe nargilu. U postupku inspekcijskih nadzora su utvrdili da rješanja za rad općinskih organa, kojima je kontrolisanim subjektima dozvoljeno obavljanje ugostiteljske djelatnosti, ne sadrže uslugu pripremanja smjese za nargile i usluživanje gostiju nargilama.