Novosti

U INSPEKTORATU VETERINARSKE INSPEKCIJE U AUGUSTU PRIMLJENO I OBRAĐENO 159 ZAHTJEVA ZA ZBRINJAVANJE NAPUŠTENIH I IZGUBLJENIH PASA

25.08.2015
hig_servis.jpg

U mjesecu augustu 2015. godine Kantonalna uprava za inspekcijske poslove je putem dežurnog telefona za prijave (770-156), službenog maila, faxa ili poštom, primila ukupno 159 zahtjeva za zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih pasa na području Kantona Sarajevo. Od dobijenih prijava njih 50 je bilo nepotpuno, jer nisu sadržavale dovoljno informacija o lokalitetima, broju ili tačan opis životinja na koje se prijava odnosi. Najučestalije pozive imamo sa područja Općine Centar, s tim da nije velika razlika u broju dobijenih prijava ni iz ostalih općina u Kantonu Sarajevo.

KANTONALNI VETERINARSKI INSPEKTOR IZVRŠIO UVIĐAJ NA OKOLNOSTI POMORA RIBE U RIJECI BOSNI NA LOKALITETU DOBROŠEVIĆA

12.08.2015
pomor_ribe5.jpg

Inspektorat Veterinarske inspekcije Kantonalne uprave za inspekcijske poslove danas je dobio dojavu o pomoru ribe na meandru rijeke Bosne na lokalitetu Dobroševića. Nakon prijema dojave postupajući veterinarski inspektor je izašao na mjesto događaja gdje je izvršio inspekcijski nadzor iz svoje nadležnosti i uzeo potrebne uzorke za laboratorijsku analizu. Po okončanju uviđajnih radnji, rezultate inspekcijskog postupka inspektor će dostaviti Tužilaštvu KS na nadležno postupanje.

KANTONALNI VETERINARSKI INSPEKTORI U REDOVNE AKTIVNOSTI NA ZBRINJAVANJU NAPUŠTENIH I IZGUBLJENIH PASA UKLJUČILI I HIGIJENSKI SERVIS U OKVIRU KJKP "RAD"

11.08.2015
images.jpg

Inspektorat Veterinarske inspekcije Kantonalne uprave za inspekcijske poslove danas je u redovne aktivnosti na zbrinjavanju napuštenih i izgubljenih pasa na području Kantona Sarajevo uključio i Higijenski servis u okviru KJKP "Rad", koji je zvanično počeo sa radom. Postupajući inspektori su ovoj službi naložili preuzimanje i prevoz do nadležne veterinarske ambulante jednog napuštenog psa pasmine pit bull sa lokaliteta Osijek, te jednog povrijeđenog psa sa lokaliteta Hrasnice na području Općine Ilidža.