Aktivnosti

01.02.2016

U periodu od 1.januara do 31.decembra 2015. godine Inspektorat veterinarske inspekcije Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS je, postupajući u skladu sa zaključcima Vlade KS, primio i obradio 1.161 zahtjev građana, mjesnih zajenica, ustanova i policije za zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih pasa. Na osnovu dobijenih prijava inspektori su donosili naloge higijenskim servisima na području Kantona Sarajevo da izvrše prihvatanje pasa s ciljem dalje veterinarske obrade u područnim ambulantama. Od obrađenih zahtjeva njih oko 10 % se odnosilo na ugrize.

11.01.2016

Prosvjetni inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS izvršili su krajem prošle sedmice inspekcijski nadzor iz svoje nadležnosti u Međunarodnoj osnovnoj školi Sarajevo. Fokus usmjerenog inspekcijskog nadzora bila je kontrola profila i stručne spreme nastavnog kadra škole, kako je precizirano zahtjevom Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS.

14.12.2015

U Inspektoratu veterinarske inspekcije Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo u 11. mjesecu 2015. godine primljeno je i obrađeno ukupno 78 zahtjeva za zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih pasa, što je za 33 manje u odnosu na prošli mjesec kada ih je bilo 111.

11.12.2015

Kantonalni tržišno-turistički inspektori u ovom periodu nastavljaju kontinuiran rad na sprečavanju nelegalnog prometa na području Kantona Sarajevo. Inspektorski timovi koji rade u prijepodnevnim i popodnevnim satima, kao i u danima vikenda, na osnovu utvrđenog stanja poduzimaju mjere u skladu sa Zakonom o unutrašnjoj trgovini FBiH, kojim su za fizička lica za rad bez odobrenja ,propisane novčane kazne od 300,00 do 1.500,00 KM.

16.11.2015

Veterinarski inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS krajem prošle sedmice su izvršili usmjerene inspekcijske nadzore nad prometom proizvoda životinjskog porijekla na sajmovima domaćih proizvoda organiziranim na Trgu Alije Izetbegovića i Trgu djece Sarajeva. Nadzorima je konstatovano da organizatori oba sajma nisu obezbijedili prethodnu veterinarsko-zdravstvenu saglasnost Ministarstva privrede KS, što je propisano Zakonom o veterinarstvu FBiH.