Novosti

INSPEKTORAT SANITARNE, ZDRAVSTVENE I FARMACEUTSKE INSPEKCIJE KS: OVE GODINE ZABILJEŽEN PORAST POPULACIJE GLODARA U KANTONU SARAJEVO

17.11.2014
glodari.jpg

Na osnovu dobijenih prijava građana koji su se obraćali nadležnom Inspektoratu sanitarne, zdravstvene i farmaceutske inspekcije može se konstatovati da je ove godine zabilježen porast glodara u Kantonu Sarajevo. Uzmemo li u obzir činjnicu da se u protekle tri godine na području našeg kantona radila samo jesenja deratizacija, ali ne i proljetna, kako je predviđeno Zaokonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti FBiH, onda se može reći da je ovakva situacija posljedica ne postupanja u skladu sa zakonom.

INSPEKTORAT VETERINARSKE INSPEKCIJE:PUTEM DEŽURNIH TELEFONA ZA PRIJAVE NAPADA PASA LUTALICA U MJESECU OKTOBRU REGISTROVANO VIŠE OD 300 TELEFONSKIH POZIVA

17.11.2014
psi.jpg

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove putem dežurnih telefona za prijave napada pasa lutalica u mjesecu oktobru tekuće godine primila je više od 300 telefonskih poziva građana Kantona Sarajevo. Postupajući po navedenim prijavama kantonalni veterinarski inspektori su izdali 161 zahtjev i 12 rješenja higijenskim servisima za provođenje zakonom predviđenih mjera iz njihove nadležnosti.

VETERINARSKI INSPEKTORI KONTROLOM UTVRDILI DA JEDINO HIGIJENSKI SERVIS "LOKOM" PODUZIMA AKTIVNOSTI NA UKLANJANJU OPASNIH, AGRESIVNIH I BOLESNIH PASA U KS

23.10.2014
psi_lutalice_u_ferhadiji_6.jpg

Postupajući u skladu sa Zaključkom Vlade KS od 11.9.2014.godine Kantonalna uprava za inspekcijske poslove KS je radi uklanjanja opasnih, agresivnih i bolesnih pasa lutalica na području Kantona Sarajevo 19.septembra aktivirala tri telefonske linije za hitne prijave napada napuštenih pasa, te angažovala tri veterinarska inspektora koja postupaju na osnovu dobijenih telefonskih prijava.