Novosti

PO OKONČANJU UVIĐAJNIH RADNJI U VEZI SA NESREĆOM NA MARJIIN DVORU NALAZ KANTONALNOG INSPEKTORA BIĆE DOSTAVLJEN TUŽILAŠTVU KS

29.01.2015
280101526am.jpg

Inspektor rada u oblasti zaštite na radu po nalogu Tužilaštva KS i danas je provodio uviđajne radnje iz svoje nadležnosti na okolnosti teške nesreće u kojoj su, usljed obrušavanja skele na objektu u izgradnji na Marijin Dvoru, dvije osobe poginule, a jedna teško povrijeđena. Postupajući inspektor će nakon okončanja cjelokupnog postupka kompletan predmet dostaviti na nadležno postupanje Tužilaštvu KS, zbog čega u ovom momentu ne možemo davati više činjenica.

INSPEKTORAT VETERINARSKE INSPEKCIJE:KJKP "PARK" NAKNADNO DOBILO ODOBRENJE ZA PRODAJU ŽIVOTINJA IZ "PIONIRSKE DOLINE"

28.01.2015
pionirskadolina-lame.jpg

Inspektorat veterinarske inspekcije Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS juče je obavješten da je KJKP ”Park” d.o.o. 26.januara.2015.godine dobilo odobrenje Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, kojim je ovom preduzeću dopuštena prodaja ili darivanje životinja uzgojenih u Zoološkom vrtu “Pinirska dolina”. Prema odredbama relevantnog Pravilnika o uslovima za osnivanje i rad zooloških vrtova, prodaja ili darovanje životinja može se vršiti drugim licima jedino uz odobrenje nadležnog organa, koje preduzeće “PARK” u prethodnom periodu nije imalo.

INSPEKTORAT URBANISTIČKO-GRAĐEVINSKE, EKOLOŠKE I KOMUNALNE INSPEKCIJE: PREKRŠAJNE SANKCIJE ZBOG NE UKLANJANJA LEDENICA SA KROVOVA

08.01.2015
ledenice-krovovi.jpg

Snijeg ili led sa krova stambene zgrade moraju se ukloniti kada predstavljaju opasnost za prolaznike, stanare ili same zgrade. Uklanjanje snijega i ledenica sa krovova vrše pravna lica, kojima je stambena zgrada povjerena na održavanje, odnosno vlasnici individualnih objekata, a za poslovne zgrade njihovi korisnici. Uklanjanje snijega mora se vršiti uz prethodno upozorenje prolaznicima na opasnost, s tim da se pri radovima ne smije oštećivati zračna mreža, a istovremeno se mora izvršiti i uklanjanje skinutog snijega, kako ne bi ometao saobraćaj na kolovozu i pješačkim stazama.