Novosti

NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO "RAD NA CRNO" U PORASTU

25.03.2015
images.jpg

Prema izvještaju Inspektorata rada, zaštite na radu, socijalne zaštite i prosvjetne inspekcije za 2014.godinu “rad na crno” ,kao konstantan pojavni oblik na području Kantona Sarajevo, u porastu je u odnosu na 2013.godinu. U prošloj godini kontrolisano je 2.096 subjekata po ovom osnovu, a prilikom vršenja inspekcijskih nadzora inspektori su u ovom statusu zatekli 438 lica, što je za 172 lica više u odnosu na predhodnu godinu kada ih je bilo 266.

PREDNACRT ZAKONA O INSPEKCIJAMA KANTONA SARAJEVO I POZIV ZA UČEŠĆE U KONSULTACIJAMA

09.03.2015
grb_kantona_0.jpg

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo Vas poziva da uzmete učešće u konsultacijama za prednacrt Zakona o inspekcijama Kantona Sarajevo, odnosno da svoje prijedloge i sugestije na tekst prednacrta zakona, dostavite u roku od 21 dan Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo na adresu ul. Dalmatinska br. 2 Sarajevo ili na e-mail adresu jagoda.smajis@kuip.ks.gov.ba.

Materijal u prilogu.

INSPEKTORAT VETERINARSKE INSPEKCIJE: U PRVA DVA MJESECA 2015.GODINE NAJVEĆI PROJ PRIJAVA O NAPADIMA ILI UGRIZIMA PASA SA PODRUČJA OPĆINE CENTAR

03.03.2015
poziv_telefonski.jpg

Inspektorat veterinarske inspekcije Kantonalne uprave za inspekcijske poslove je u prva dva mjeseca 2015. godine putem tri dežurna telefona, kao i putem maila, faxa ili poštom, primio 178 prijava koje se odnose na napade ili ugrize pasa lutalica, kao i prijave koje građani upućuju zbog straha od napda čopora pasa, ali i nepropisnog držanja vlasničkih pasa, te napada pasa na domaće životinje.