Novosti

KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE KS UVELA DODATNE TELEFONSKE LINIJE ZA PRIJAVE NAPADA NAPUŠTENIH PASA

19.09.2014
telefon_za_prijave.jpg

Postupajući u skladu sa Zaključkom Vlade KS od 11.9.2014.godine Kantonalna uprava za inspekcijske poslove KS je radi uklanjanja opasnih, agresivnih i bolesnih pasa lutalica na području Kantona Sarajevo aktivirala dodatne telefonske linije za hitne prijave napada napuštenih pasa.
U terminu od 08:00 do 16:00 sati građani Kantona Sarajevo prijave mogu izvršiti pozivom na dežurni telefon za prijave građana 033 770-156, a pored ovog broja, u funkciji će biti i mobilni brojevi 061 145-508 i 061 160-926 u terminu od 08:00 do 22:00 sata.

KANTONALNA KOMUNALNA INSPEKCIJA PREKRŠAJNO ĆE SANKCIONISATI SVE SLUČAJEVE KRŠENJA PROPISA O NAČINU POSTAVALJANJU PLAKATA

12.09.2014
lijepljenje-plakata.jpg

S obzirom da je danas službeno počela izborna kampanja za Opće izbore koji će se održati 12.oktobra 2014. godine, Kantonalna uprava za inspekcijske posove KS upozorava sve političke partije, koalicije i nezavisne kandidate na obavezu poštivanja propisa kojima je određen postupak i način postavljanja plakata. Podsjećamo, postavljanje plakata zabranenjeno je na stubovima javne rasvjete, stubovima kontaktne mreže trolejbusa i tramvaja, stablima i ostalim javnim površinama, koja nisu predviđena za tu svrhu.

U ULICI OBALA KULINA BANA ODUZETO NELEGALNO TAKSI VOZILO

11.08.2014
1.jpg

Saobraćajni inspektori KUIP-a jutros su u 08:05 sati prilikom obavljanja nadzora nad obavljanjem taksi prijevoza u Kantonu Sarajevo oduzeli vozilo od nelegalnog taksi prevoznka. Inspekcijski nadzor je izvršen u ulici Obala Kulina Bana oko 8:00 sati, nakon čega je vozilo odvezeno na depo "Pauk-službe" na Ciglanama, gdje će ostati do konačne odluke Suda.