Aktivnosti

20.02.2024

Zakonom o zaštiti na radu ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 79/20) uređena su prava, obaveze i odgovornost poslodavaca i radnika u vezi sa provođenjem i poboljšanjem sigurnosti i zaštite zdravlja radnika na radu, kao i opća načela prevencije, sistem pravila sigurnosti i zaštite zdravlja na radu, čijom primjenom se postiže sprečavanje povreda na radu, profesionalnih oboljenja i drugih oboljenja u vezi sa radom.

10.01.2024

U skladu sa Planom rada za januar 2024. godine Inspektorat tržišno-turističke inspekcije realizuje predviđene kontrole rada smještajnih jedinica na lokalitetu Kantona Sarajevo, sa posebnim fokusom na kontrole subjekata nadzora koji usluge smještaja oglašavaju putem interneta.
 

03.01.2024

Dana 02.01.2024.godine u večernjim satima, a na poziv dežurnog tužioca Tužilaštva Kantona Sarajevo upućenog direktoru Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo, izvršen je usmjereni inspekcijski nadzor kantonalne veterinarske inspekcije na okolnosti pronalska mesa divljači u zaustavljenom vozilu od strane PS Trnovo u mjestu Garež, tokom obavljanja saobraćajne kontrole.

21.12.2023

Nakon što je Vlada KS na području općina Novi Grad, Novo Sarajevo, Centar, Stari Grad i Ilidža juče proglasila epizodu 'Uzbuna” kantonalni inspektori primjenjuju interventne mjere i aktivnosti predviđene epizodama "Upozorenje" i "Uzbuna" Plana intereventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevu.

11.12.2023

Nakon što je Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo proglasilo juče epizodu „Upozorenje“ za područje Kantona Sarajevo kantonalni saobraćajni inspektori su u saradnji s policijskim službenicima istog dana počeli sa aktivnostima vezanim za realizaciju Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo.

27.11.2023

Inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS danas su počeli sa aktivnostima vezanim za realizaciju Plana intereventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevu.
 

24.11.2023

Subota 25. novembar 2023.godine obilježava se kao Dan državnosti Bosne i Hercegovine, kada je prije 80 godina održano prvo zasjedanje ZAVNOBIH-a u Mrkonjić Gradu, na kojem je donesena odluka o obnovi državnosti BiH. Tada su potvrđene njene historijske granice, koje su datirale još iz vremena srednjovjekovne Bosne.

17.11.2023

Inspektori rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo od ponedjeljka 20.novembra 2023.godine počeće sa realizacijom plana pojačanih kontrola koje imaju za cilj sprečavanje rada na crno u Kantonu Sarajevo. Pojačane kontrole provodiće u punom kapacitetu inspektori Inspektorat rada, zaštite na radu i socijalne zaštite  s posebnim fokusom na oblast trgovine i ugostiteljstva.

16.11.2023

Kantonalni sanitarni i inspektor za hranu su postupajući po prijavi Vijeća roditelja učenika osnovnih i srednji škola Kantona Sarajevo, a koja se odnosila na kontrolu prodaje energetskog napitka "Prime", proveli inspekcijske nadzore kod tri privredna subjekta koji su uvoznici tog napitka na tržište Kantona Sarajevo, te maloprodajnim jedinicima koje posluju u njihovom sastavu.

09.11.2023

Kantonalni sanitarni i inspektori za hranu danas su po nalogu direktora nastavili pojačane kontrole u trgovinama na području Kantona Sarajevo, a u vezi sa aktom Agencije za sigurnost hrane BiH kojim je zatražen pojačani inspekcijski nadzor na tržištu BiH, a radi informacije da se, zbog potencijalnog rizika po zdravlje potrošača, s tržišta Republike Hrvatske povlači proizvod "Romerquelle Emotion Blueberry Pomegranate 330ml".

10.10.2023

Primjenjujući odredbe Zakona o turističkoj djelatnosti u FBiH ("Sl. novine FBiH" broj: 32/09), kao i odredbe Zakona o turizmu Kantona Sarajevo ("Sl. novine KS" broj : 19/16, 31/17, 34/17 i 13/21), Inspektorat tržišno-turističke inspekcije je u periodu od 28.09.2023. godine do 05.10.2023. godine izvršio 21 inspekcijski nadzor nad radom turističkih vodiča.

18.09.2023

Posljednjih mjeseci u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove KS zabilježen je veći broj prijava kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži u Kantonu Sarajevo, bilo da se radi o privatnim posjedima ili kvarovima na javnim površinama.

13.09.2023

 
Nakon stupanja na snagu Odluke o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode, usvojene na sjednici Vlade FBiH 31.augusta 2023.godine, kantonalni tržišno-turistički inspektori KUIP-a će s ciljem zaštite interesa potrošača u Kantonu Sarajevo, te stabilizacije tržišnih i ekonomskih prilika, intenzivirati inspekcijske nadzore koji se odnose na kretanje cijena na tržištu.
 

03.08.2023

Kao vid doprinosa što uspješnijoj organiziciji 29. Sarajevo Film Festivala (SFF) inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove će i ove godine , u periodu od 11. do 18. augusta 2023. godine, provoditi potrebne inspekcijske aktivnosti i pojačanu kontrolu privrednih subjekata u Kantonu Sarajevo, sa posebnim fokusom na lokalitete na kojima se održavaju programi SFF-a.
 

23.07.2023

U subotu 22. jula 2023. godine u večernjim satima, na području Velike aleje na Ilidži, kantonalni tržišno-turistički inspektori, u saradnji s općinskim komunalnim inspektorom i komunalnim redarom, uz asistenciju policijskih službenika Policijske stanice Ilidža i Jedinice za podršku MUP Kantona Sarajevo su prilikom inspekcijskih nadzora zatekli veći broj fizičkih lica koji su, bez odobrenja za rad i odobrenja za zauzimanje javne površine, vršili iznajmljivanje bicikala i romobila.
 

27.06.2023

Uprava, inspektori i uposlenici Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS svim muslimanima Kantona Sarajevo, Bosne i Hercegovine i svijeta, upućuju iskrene čestitke u povodu nastupajućeg Kurban bajrama, sa željom da predstojeće dane provedu u sreći, zadovoljstvu i blagostanju, koje bajramski dani nose.
Bajram šerif mubarek olsun.
 

01.06.2023

U toku prošle sedmice pojačanih kontrola fiskalnih obveznika na području Kantona Sarajevo kantonalni tržišno-turistički inspektori su izvršili 317 inspekcijskih nadzora u postupku kojih su zbog utvrđenih nepravilnosti izdali 117 prekršajnih naloga u novčanom iznosu od 218.000,00 KM.
Od ukupnog broja izrečenih prekršajnih naloga 81 ili 69,33 %, odnosi se na nepravilnosti u primjeni odredaba Zakona o fiskalnim sistemima FBiH, radi čega su izdate novčane kazne od 193.000,00 KM.

26.05.2023

Primjena Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje ("Sl. novine FBiH", br. 38/2022) u Federaciji BiH počinje od 28. maja ove godine, uz podjsećanje da je Zakon stupio na snagu u maju prošle godine, sa početkom primjene godinu dana od dana stupanja na snagu. U skladu sa ovim zakonom pušenje se zabranjuje u svim zatvorenim javnim prostorima, mjestu rada i u javnom prijevozu.

19.05.2023

 
Kako je već ranije navedeno, podsjećamo još jednom sve fiskalne obveznike na području Kantona Sarajevo da će u predstojećim danima svi inspektori kantonalne tržišno-turističke inspekcije biti angažirani na cjelodnevnim pojačanim inspekcijskim nadzorima s ciljem sankcionisanja subjekata koji ne poštuju obavezu evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa.

05.05.2023

Inspektori rada Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo, kako je bilo i najavljeno, provodili su tokom oba praznična dana prvomajskih praznika, pojačane inspekcijske nadzore nad radom tržnih centara i većih trgovačkih lanaca s ciljem zaštite prava radnika na povećanu plaću za rad tokom praznika. Kontrolama je bilo obuhvaćeno 1997 radnika i 21 poslodavac u Kantonu Sarajevo.