Aktivnosti

21.09.2018

U okviru plana pojačanih kontrola inspektori rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS su u periodu od juna do početka septembra 2018.godine izvršili ukupno 676 inspekcijskih nadzora nad provođenjem Zakona o radu FBiH. U navedenom, tromjesečnom periodu, na području Kantona Sarajevo evidentirano je ukupno 110 radnika bez zaključenog ugovora o radu i prijave na obavezne vidove osiguranja. Radi utvrđenih nepravilnosti inspektori su djelovali izdavanjem 205 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 69.400 KM.

17.09.2018

Od juna do septembra tekuće godine, realizirajući plan pojačanih kontrola, kantonalni tržišno- turistički inspektori Kantona Sarajevo su izvršili ukupno 564 inspekcijska nadzora s ciljem sprečavanja sive ekonomije, uspostavljanja fiskalne discipline kod subjekata nadzora, te sprečavanja kršenja ostalih zakonskih odredaba iz nadležnosti ovog inspektorata. Rezultat provedenih kontrola je izdavanje 186 prekršajnih naloga u ukupnom novčanom iznosu od 324.526,00 BAM.

07.09.2018

S obzirom da je danas službeno počela izborna kampanja za Opće izbore u Bosni i Hercegovini, koji će se održati 07. oktobra 2018. godine, Uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo upozorava sve političke partije, koalicije i nezavisne kandidate na obavezu poštivanja propisa kojima je određen postupak i način postavljanja plakata.

23.08.2018

Kantonalni veterinarski inspektor juče je u tri navrata vršio inspekcijski nadzor na platou za skretanje prema vogošćanskom naselju Blagovac, gdje je bilo izloženo oko 3.000 ovčijih koža iz individualnog klanja na području KS. Posljednjim nadzorom, koji je izvršen sinoć oko 23:00 sata, konstatovano je da su kurbanske kože u potpunosti uklonjene sa tog lokaliteta, a u prisustvu postupajućeg inspektora izvrešeno je i čišćenje, pranje i dezinfekcija prostora, kako je bilo i zapisnikom naređeno.

22.08.2018

Kantonalni vetreinarski inspektori su danas, u prijepodnevnim satima, izvršili inspekcijski nadzor na lokalitetu platoa za skretanje prema vogošćanskom naselju Blagovac (ulica Igmanska bb), na okolnosti odlaganja velikih količina kurbanskih ovčijih koža. Kako je utvrđeno, radi se o količinama oko 3.000 ovčijih koža iz individualnog klanja, koje su prikupljene iz svih džemata na području Kantona Sarajevo u organizaciji Islamske zajednice u BiH, a prema saglasnosti Općine Vogošća.

31.07.2018

Nakon što je na području Kantona Sarajevo u ovom mjescu registrovana pojava bruceloze kod ovaca, radi sprečavanja širenja ove bolesti, prenosive i na ljude, pod službeni nadzor veterinarske inspekcije KS stavljena su tri imanja u Općini Hadžići. Kantonalni veterinarski inspektori do sada su poduzeli sve potrebne mjere i zbog potvrđene bolesti naredili neškopdljivo uklanjanje devet seropozitivnih životinja, a sporna imanja ostaju i dalje pod službenim nadzorom.

23.07.2018

Kako je ljetna turistička sezona uveliko u toku, te da se u predstojećem periodu, radi održavanja 24. Sarajevo Film Festivala, u Kantonu Sarajevo očekuje znatno veći broj turista, inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS počeli su sa realizacijom plana pojačanih kontrola s ciljem sprečavanja sive ekonomije, odnosno rada na crno, te uspostavljanja fiskalne discipline kod subjekata nadzora.

16.07.2018

Prema polugodišnjem izvještaju Inspektorata rada, zaštite na radu i socijalne zaštite kantonalni inspektori rada su za šest mjeseci 2018.godine izvršili ukupno 1.635 inspekcijskih nadzora kod poslodavaca pravnih i fizičkih lica. Radi utvrđenih nepravilnosti i kršenja odredaba Zakona o radu i drugih propisa koji se odnose na oblasti radnih odnosa djelovali su izdavanjem 596 prekršajnih naloga u iznosu od 398.236 KM, a donijeli su i 72 rješenja, te pokrenuli dva prekršajna postupka pred nadležnim sudom.

13.07.2018

Nakon dobijenih kontrolnih nalaza, koji potvrđuju zdravstvenu ispravnost vode u vogošćanskim naseljima Krivoglavci i Tihovići, kantonalni sanitarni inspektor odobrio je puštanje i distribuciju vode iz tih lokalnih vodovoda.

Prema danas dobijenim kontrolinim nalazima Zavoda za javno zdravstvo KS uzorci vode iz lokalnog vodovoda Blagovac, na osnovu ispitivanja mikrobioloških i fizičko- hemijskih parametara, također odgovaraju Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, radi čega je postupajući inspektor odobrio ponovno uspostavljanje redovnog vodosnabdijevanja.

05.07.2018

Postupajući kantonalni sanitarni inspektor izdao je danas u popodnevnim satima nalog da se mještanima vogošćanskog naselja Paljevo odmah uspostavi uredno vodosnabdijevanje, s obzirom da su laboratorijske analize pokazale da je kontrolni uzorak vode za piće zdravstveno ispravan.

02.07.2018

Korektivne mjere, koje je rješenjem naložio kantonalni sanitarni inspektor nadležnoj službi Općine Vogošća, tokom vikenda su provedene u tri lokalna vodovoda i to Blagovac, Svrake i Tihovići, sa kojih su danas uzeti kontrolni uzorci na laboratorijsku analizu. Postupak provođenja korektivnih mjera za vodovod Krivoglavci je u toku.

30.06.2018

Inspektorat sanitarne, zdravstvene i farmaceutske inspekcije i inspekcije za hranu je odmah po zaprimanju nalaza Zavoda za javno zdravstvo KS o zdravstveno neispravnoj vodi sa četiri lokalna vodovoda na području Općine Vogošća, po službenoj dužnosti, juče poduzeo mjere iz svoje nadležnosti. Sanitarni inspektor je promptno donio rješenja kojima je naredio da se:
-obustavi vodosnabdijevanje stanovništva u vogošćanskim naseljima Blagovac, Krivoglavci, Svrake, Paljevo i Tihovići sa lokalnih vodovoda;

29.05.2018

S obzirom na informacije o slučajevima obolijevanja životinja i ljudi od bruceloze u bližem okruženju Kantona Sarajevo, danas je održan sastanak predstavnika Inspektorata veterinarske inspekcije KUIP-a i Ministasrtva privrede KS.

25.05.2018

Radi zaštite zdravstvene ispravnosti proizvoda namijenjenih javnoj potrošnji kantonalni veterinarski inspektori su u saradnji sa pripadnicima MUP-a KS, prije mjesec dana, intenzivirali kontrole vozila kojima se vrši transport proizvoda i sirovina životinjskog porijekla. Kontrole se obavljaju u dijelu ispunjavana uslova za siguran prevoz do krajnjeg odredišta, što podrazumijeva osiguranje odgovarajuće temperature i valjane dokumentacije o ispravnosti i porijeklu, te pravilnog provođenja čišćenja i dezinfekcije vozila.

17.05.2018

Sanitarni nadzor i primjena Pravilnika o ishrani učenika u osnovnim i srednjim školama KS bila je predmet inspekcijskih kontrola sanitarnih inspektora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS u proteklih više od dva mjeseca. U tom periodu kontrolisano je ukupno 76 kuhinja i kantina odgojno-obrazovnih ustanova, od čega 42 u osnovnim školama, 19 u srednjim, 13 u vrtićima, a inspektori za hranu su pregledali i dvije centralne kuhinje.

08.05.2018

U prva četiri mjeseca 2018.godine kantonalni tržišno-turistički inspektori su, primjenjujući odredbe Zakona o turizmu KS i Odluke o visini boravišne takse, izvršili ukupno 93 inspekcijska nadzora, od čega 74 kod subjekata koji pružaju uslugu smještaja i 19 nadzora nad radom putničkih agencija.

30.04.2018

Inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo će povodom predstojećih prvomajskih praznika intenzivirati inspekcijske nadzore na području cijelog Kantona, a naročito na poznatim sarajevskim izletištima i zaštićenim područjima, s posebnim fokusom na nelegalnu prodaju prehrambenih i nepehrambenih proizvoda.

13.04.2018

S obzirom da je turistička sezona već počela saobraćajna inspekcija Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS od početka aprila 2018. godine intenzivirala je inspekcijske nadzore prijevoza putnika kombi vozilima kao i taksi prijevoza na području Kantona Sarajevo. U proteklim danima inspektori su kontrole vršili na Međunarodnom aerodromu Sarajevo u saradnji sa Jedinicom granične policije Aerodrom. Do sada je izvršeno 50 inspekcijskih kontrola u postupku kojih su kontrolisana 32 kombi i 18 taksi vozila.

09.04.2018

Iz Inspektorata poljoprivredne, vodne i šumarske inspekcije Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS podsjećaju da je loženje otvorene vatre na šumskom zemljištu, odnosno spaljivanje otpadnih materijala u blizini šuma, zabranjeno na udaljenosti do 150 m od ruba šume. Vatra u šumama i na šumskom zemljištu može se ložiti samo uz pridržavanje propisanih uslova i mjera bezbjednosti i to na mjestima koja su obilježena od strane Uprave za šumarstvo, odnosno vlasnika privatnih šuma.

06.04.2018

Kantonalni inspektori rada su u postupku provođenja nadzora nad primjenom Zakona o radu FBiH i na osnovu njega donesenih propisa u toku marta 2018.godine izvršili ukupno 272 inspekcijska nadzora. U navedenom periodu kontrolisali su 665 radnika od čega njih 36 nisu imali zaključen ugovor o radu s poslodavcem, odnosno nisu bili prijavljeni na obevezne vidove osiguranja.