Aktivnosti

08.08.2020

U nastavku intenzivnih inspekcijskih nadzora, koji imaju za cilj unaprjeđenje sistema borbe protiv epidemije korona virusa u Kantonu Sarajevo, pet timova sanitarnih inspektora Kantonalne uprave za inspkcijske poslove je sinoć, uz asistenciju Specijalne jedinice MUP-a KS, proveli nadzore nad poštivanjem higijensko-epidemiloških mjera u ugostiteljskim objektima i poštivanjem radnog vremena do 23:00 sata.

07.08.2020

Nakon što je juče klix.ba objavio Apel Naše stranke u kojem se navodi da "broj novozaraženih osoba virusom COVID-19 u Kantonu Sarajevo konstantno raste, a istovremeno, direktorima i direktoricama domova zdravlja Kantonalna uprava za inspekcijske poslove šalje dopis u kojem dijelu medicinskih radnika i radnica zabranjuje da se javljaju na telefon", smtrajući da su građani uskraćeni za pojašnjenje i tačnu informaciju u vezi iznesenih navoda, ističemo sljedeće:
 

05.08.2020

Nakon što je na jučer održanom sastanku u organizaciji premijera Kantona Sarajevo, na kojem su pored ostalih relevantnih predstavnika FBiH i KS prisustvovali i predstavnici Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS, od inspekcijskih organa zatražene pojačane kontrole i strožije sankcionisanje prekršilaca, Inspektorat sanitarne,zdravstvene, farmaceutske i inspekcije za hranu će cijeneći procjene struke, a usljed rapidnog rasta broja zaraženih i umrlih u KS, dosadašnje, prvenstveno preventivno i korektivno djelovanje (upozorenja, ukazivanje subjektima nadzora na obavezu poštivanja propisa

03.08.2020

U saradnji sa pripadnicima Jedinice za podršku Ministarstva unutrašnjih poslova KS sanitarni inspektori su tokom bajramskih praznika vršili kontrole radnog vremena i primjene higijensko-epidemiloških mjera u ugostiteljskim objektima na području KS. Radi utvrđenih nepravilnosti inspektori su djelovali donošenjem tri rješenja o zabrani rada, a izdali su i dva prekršajna naloga u iznosu od 4.000 KM, podnijeli jedan zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka pred nadležnim sudom, te donijeli četiri rješenja sa korektivnim mjerama.

30.07.2020

U povodu nastupajućih dana Kurban - bajrama, jednog od dva najznačajnija islamska praznika, Uprava, inspketori i uposlenici Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS svim muslimanima u Kantonu Sarajevo, Bosni i Hercegovini i svijetu, upućuju iskrene bajramske čestitke sa željom da predstojeće dane provedu u dobom zdravlju, sreći, zadovoljstvu i blagostanju.

    Bajram šerif mubarek olsun!

24.07.2020

Na osnovu anonimne prijave građana juče upućene Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove KS, a koja se odnosila na radove u koritu rijeke Tilave (od MZ Donji Kotorac do džamije Butmir), odnosno na preusmjeravanje vode iz korita Tilave u Malu Tilavu, kantonalni vodni inspektor je odmah po dobijanju iste izvršio kontrolu na navedenoj lokaciji.

06.07.2020

Donošenje nove naredbe Kriznog štaba Ministarstva zdravstva KS za inspektore Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS znači nastavak pojačanih inspekcijskih aktivnosti, s obzirom da kada je riječ o mjerama čiju primjenu mi nadzorujemo, bitnijih promjena u odnosu na prethodno donesene naredbe Federalnog štaba Ministarstva zdravstva nije bilo.

02.07.2020

Kantonalna uprava za inspekcije poslove KS najoštrije osuđuje verbalni i fizički napad na našeg uposlenika, kantonalnog tržišno-turističkog inspektora i to u periodu kada inspektori ove uprave ulažu maksimalne napore kako bi spriječili šetne posljedice po građane Kantona Sarajevo, uzrokovane pojavom korona virusa.
 

01.07.2020

 
Sanitarni inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS do sada su u postupku pojačanih kontrola nad provođenjem i poštivanjem higijensko-epidemioloških mjera u vozilima javnog gradskog prijevoza izvršili 36 inspekcijskih nadzora.
Kontrolisana su 482 putnika, od kojih sedam putnika (1,45%) nije imalo masku, te su isti evidentirani i upozoreni na poštivanje te mjere, kao i nepoštivanje fizičke distance, koja je najčešći razlog za dosad izrečena upozorenja postupajućih inspektora.
 

26.06.2020

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo inicirana zaprimljenim predstavkama građana zbog nepoštivanja naredbi Kriznog štaba i preporuka Zavoda za javno zdravstvo u sredstvima javnog gradskog saobraćaja, tokom naredne sedmice će u saradnji sa pripadnicima MUP-a KS izvršiti inspekcijske nadzore u vozilima javnog gradskog saobraćaja Centrotrans-a i GRAS-a.
 
Tom prilikom subjekti inspekcijskog nadzora će biti prijevoznici kao pravna lica, kao i putnici, koji se ne budu pridržavali preporučenih mjera.

11.06.2020

Težište svih inspekcijskih aktivnosti Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS tokom trajanja nesreće uzrokovane pojavom pandemije koronavirusa bilo je usmjereno na sprečavanju nastanka štetnih posljedica po javno zdravlje u Kantonu Sarajevo.

05.05.2020

S ciljem zaštite zdravlja stanovništva Kantona Sarajevo, te sprečavanja nastanka štetnih posljedica po javno zdravlje, sanitarni inspektori Kantonalane uprave za inspekcijske poslove KS će početkom sljedeće sedmice, u koordinaciji sa fedelanim inspektorima, vršiti pojačane provjere kod subjekata kojima je Naredbom Federalnog štaba civilne zaštite od 29.4.2020. godine dozvoljen rad. (trgovine na veliko i malo koje vrše promet svih proizvoda, uslužne djelatnosti, mali obrti u smislu Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima).
 

29.04.2020

I u uslovima aktuelne epidemiološke situacije uzrokovane pojavom koronavirusa, inspektori rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS će tokom prvomajskih praznika pratiti rad poslodavaca u KS, s ciljem zaštite i ostvarivanja zakonom zagarantovanog prava radnika na uvećanje plaće za rad tokom praznika.
 

29.04.2020

Inspektorat poljoprivredne,vodne i šumarske inspekcije poziva građane i pravne subjekte da na svojim imanjima, u vrtovima i voćnjacima, kao i površinama kojima upravljaju, već počnu sa aktivnostima uništavanja izuzetno alergene korovske biljke ambrozije. Suzbijanje i uništavanje ambrozije vrši se na površinama poljoprivrednog, šumskog, građevnog i vodnog zemljišta.

21.04.2020

Od stupanja na snagu Odluke Vlade FBiH o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena kantonalni tržišno-turistički inspektori su do 20.4.2020.godine izvršili ukupno 294 inspekcijska nadzora u trgovinama na veliko i malo, kao i apotekama u Kantonu Sarajevo, od čega je 196 nadzora izvršeno po prijavama građana, dok je otalih 98 nadzora izvršeno u postupku redovnih inspekcijskih kontrola.

31.03.2020

S obzirom na veliki broj upita i telefonskih poziva osoba koje su u proteklom periodu, shodno rješenju sanitarnog inspketora bile u obavezi poštivati mjeru 14-to dnevne samoizolacije, precizirane rješenjem, ističemo da Kantonalna uprava za inspekcijske poslove ne izdaje tim osobama potvrde ni uvjerenja o isteku predviđenog roka. Kako je i poznato, poštivanje mjere samoizolacije svakodnevno prate poslicijski službenici, kojima se istovremeno prijavljuje i kršenje navedenih mjera.
 

31.03.2020

Nakon što je Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine, prenoseći preporuke Svjetske organizacije za zdravlje životinja (OIE), obavijestio javnost o ulozi i odgovornostima veterinarskih službi za vrijeme COVID-19 pandemije, ističući potrebu održavanja  kontinuiteta u oblasti sigurnosti hrane, prevencije bolesti i upravljanju hitnim situacijama u cijeloj zemlji, Inspektorat veterinarske inspekcije Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo, prethodnih dana počeo je aktivnosti inspekcijskih kontrola nad provođenjem mjera zdravstvene zaštite pčela na pčelinjacima u Kantonu Sara

25.03.2020

Kako je juče bilo najavljeno kantonalni tržišno-turistički inspektori danas su donijeli i uručili rješenje o privremenoj zabrani obavljanja trgovinske djelatnosti subjektu nadzora u ulici Ferhadija broj 11, do ispunjenja zakonom propisanih uslova. S ciljem zaštite potrošačkih interesa tržišno-turističi inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo u redovnim i usmjerenim nadzorima svakodnevno prate kretanje cijena osnovnih životnih namirnica, proizvoda i higijenskih potrepština na tržištu Kantona Sarajevo, što će nastaviti i u predstojećem periodu.

22.03.2020

Inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS, čiji je rad organizovan u dvije smjene, svakodnevno prate provođenje naredbi Federalnog i Kantonalnog štaba civilne zaštite, na osnovu kojih je obustavljen rad svih prodajnih objekata u KS, osim onih koji su izuzeti Naredbom Federalnog štaba od 19.3.2020.godine. U redovnim i usmjerenim nadzorima, kantonalni inspektori na terenu provjeravaju i poštivanje naredbi koje se odnose na privremeno obustavljanje rada ugostiteljskih objekata, ali i kozmetičkih i frizerskih salona, te sportskih i kulturnih objekata u KS.
 

18.03.2020

Inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS od ranih jutarnjih sati na terenu provjeravaju poštivanje naredbi Federalnog štaba civilne zaštite koje se odnose na privremeno obustavljanje rada ugostiteljskih objekata na području KS, ali i kozmetičkih i frizerskih salona, te sportskih i kulturnih objekata. Za sada možemo potvrditi da smo tokom dana imali nekoliko prijava građana u vezi sa kršenjem navedene naredbe, koje su se u momentu nadzora pokazale neosnovanim, s obzirom da su prijavljeni subjekti nadzora u tržnim centrima SCC, Importane i Alta bili zatvoreni.