Propisi KUIP

Ukupno 1 - 30 od 487
Zakon
Naziv Pravni izvor Prilog
Zakon o prostornom uređenju KS 'Službene novine Kantona Sarajevo' 24/17 ; 1/18 PDF icon 24-17.pdf, PDF icon 1-18.pdf
Zakon o sestrinstvu i primaljstvu 'Službene novine FBiH' 43/13 PDF icon 43/13
Zakon o sistemu poboljšanja kvalitete, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu 'Službene novine FBiH' 59/05, 52/11 i 06/17 PDF icon 06/17, PDF icon 52/11, PDF icon 59/05
Zakon o transplataciji tkiva i organa u svrhu liječenja 'Službene novine FBiH' 75/09 PDF icon 75/09
Zakon o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama 'Službene novine FBiH' 37/01, 40/02 i 52/11 PDF icon 52/11, PDF icon 37/01, PDF icon 40/02
Zakon o suzbijanju zloupotrebe opjnih droga 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 08/06 PDF icon 08/06
Zakon o apotekarskoj djelatnosti 'Službene novine FBiH' 40/10 PDF icon 40/10
Zakon o hraniteljstvu FBiH 'Službene novine FBiH' 19/17 PDF icon 19_17.pdf
Zakon o vodama 'Službene novine FBiH' 70/06 PDF icon 70/06
Zakon o poljoprivrednoj i organskoj proizvodnji 'Službene novine FBiH' 72/16 PDF icon 72/16
Zakon o poljoprivredi 'Službene novine FBiH' 88/07 PDF icon 88/07
Zakon o žigu 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 53/10 PDF icon 53/10
Zakon o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 63/10 PDF icon 63/10
Zakon o autorskim i srodnim pravima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 63/10 PDF icon 63/10
Zakon o obrtu 'Službene novine FBiH' 35/09 PDF icon 35/09, PDF icon dopuna 42/11
Zakon o unutrašnjoj trgovini 'Službene novine FBiH' 2/95, 70/08 PDF icon 2/95
Zakon o turizmu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 19/16, 31/17 PDF icon 19/16, PDF icon dopuna 31/17
Zakon o zaštiti potrošača 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 25/06 PDF icon 25/06
Zakon o fiskalnim sistemima 'Službene novine FBiH' 81/09 PDF icon 81/09
Zakon o proglašenju zaštićenog pejzaža „Bentbaša“ 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/17 PDF icon 31/17
Zakon o inspekcijama Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 2/17 PDF icon 2/17
Zakon o sestrinstvu i primaljstvu 'Službene novine FBiH' 43/13 PDF icon 43/13
Zakon o genetski modifikovanim organizmima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 23/09 PDF icon 23/09
Zakon o nadzoru nad tržištem u BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 45/04, 44/07 i 102/09 45/04, 44/07 i 102/09
Zakon o zaštiti potrošača u BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 25/06 25/06
Zakon o komunalnoj čistoći 'Službene novine Kantona Sarajevo' 14/16 14/16
Zakon o upravljanju otpadom 'Službene novine FBiH' 33/03 i 72/09 33/03 i 72/09
Zakon o zdravstvenom osiguranju 'Službene novine Kantona Sarajevo' 30/97, 7/02, 70/08,48/11 PDF icon 70/08, PDF icon 07/02, PDF icon 30/97, PDF icon 48/11
Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 58/08 PDF icon 58/08
Zakon o lijekovima 'Službene novine FBiH' 109/12 PDF icon 109/12