21.mart se obilježava kao Svjetski dan zaštite šuma

21.03.2019

Povodom Svjetskog dana zaštite šuma, koji se obilježava na današnji dan, Inspektorat poljoprivredne, vodne i šumarske inspekcije Kantonalane uprave za inspekcijske poslove KS podsjeća da je loženje otvorene vatre na šumskom zemljištu, odnosno spaljivanje otpadnih materijala u blizini šuma, na udaljenosti do 150 m Zakonom zabranjeno.

Kako su proljetni radovi, koji podrazumijevaju spaljivanje suhe trave, granja i niskog rastinja već počeli, skrećemo pažnju da se vatra u šumama i na šumskom zemljištu može ložiti samo na određenim i obilježenim mjestima, uz pridržavanje propisanih uslova i mjera bezbjednosti. Svako nepropisno loženje vatre na otvorenom evidentiraju čuvari šuma Uprave za šumarstvo KS, koji zapisnike o utvrđenom činjeničnom stanju dostavljaju inspekcijskim organima na nadležni postupak. Zaknom o šumama KS za nepridržavanje navedenih odredaba propisane su novčane kaze za korisnika šuma, ili drugo pravno lice koje loži ili dozvoli loženje vatre, u iznosi od 10.000,00 do 12.000 ,00 KM, a za fizičko lice od 200,00 KM do 1.500,00 KM.

U slučaju nekontroliranog širenja vatre napominjemo i građane da odmah obavijeste vatrogasce na broj telefona 123, Kantonalni operativni centar civilne zaštite na broj 121, ili policiju na broj 122.

Svjetski dan zaštite šuma je prilika da se podsjeti na važnost šuma i njihove zaštite, s obzirom da su one neophodne za prirodnu ravnotežu života na Zemlji.