Alternativno vodosnabdijevanje u Vogošći i dalje na snazi: U toku provođenje korektivnih mjera naloženih rješenjem sanitarnog inspektora

02.07.2018

Korektivne mjere, koje je rješenjem naložio kantonalni sanitarni inspektor nadležnoj službi Općine Vogošća, tokom vikenda su provedene u tri lokalna vodovoda i to Blagovac, Svrake i Tihovići, sa kojih su danas uzeti kontrolni uzorci na laboratorijsku analizu. Postupak provođenja korektivnih mjera za vodovod Krivoglavci je u toku. Po otklanjaju svih nedostataka i dobijenim nalazima, nadležna općinska služba dužna je o svemu obavijestiti postupajućeg inspektora, a ako kontrolni nalaz bude uredan, sanitarna inspekcija će izdati rješenje da se voda ponovo pusti u distribuciju, o čemu ćemo pravovremeno informisati javnost.
Podsjećamo da se vodosnabdijevanje stanovništva u vogošćanskim naseljima Blagovac, Krivoglavci, Svrake, Paljevo i Tihovići za sada vrši alternativnim putem, što je naređeno rješenjem kantonalnog sanitarnog inspektora u petak 29.juna 2018.godine. Uredno vodosnabdijevanje je obustavljeno jer uzorci vode prema nalazu Zavoda za javno zdravstvo KS sa četiri lokalna vodovoda na području Vogošće nisu bila zdravstveno ispravna.
Napominjemo i da zamućenje vode i kontaminacija izvora površinskim vodama u kišnim periodima nije rijetkost na većini lokalnih vodovoda u Kantou Sarajevo, ali s obzirom da su oni pod kontinuiranom kontrolom i nadzorom, odmah se poduzimaju korektivne mjere čišćenja i hiperhlorinacije, te uspostavlja ponovna zdravstvena ispravnost vode.