Broj inspekcijskih nadzora KUIP-a veći i do pet puta u odnosu na isti period prošle godine: Na terenu se neprestano provode pojačane kontrole

11.06.2020

Težište svih inspekcijskih aktivnosti Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS tokom trajanja nesreće uzrokovane pojavom pandemije koronavirusa bilo je usmjereno na sprečavanju nastanka štetnih posljedica po javno zdravlje u Kantonu Sarajevo.
Kantonalni inspektori su radnim i neradnim danima u proteklom periodu, sa organizacijom rada u dvije smjene, svakodnevno pratili provođenje naredbi Federalnog i Kantonalnog štaba civilne zaštite, odnosno ministarstava zdravstva oba nivoa vlasti. S obzirom da je okosnicu inspekcijskih aktivnosti činio angažman kantonalnih sanitarnih inspektora, to se radi ukazane potrebe izvršila preraspodjela rada u skladu za zakonom, na način davanja ovlaštenja inspektorima iz ostalih upravnih oblasti koje djeluju u sastavu Uprave za obavljanje poslova sanitarnog inspektora. Radi velikog broja podnesenih zahtjeva građana i institucija, kao i plana redovnih aktivnosti u uslovima pandemije, broj inspekcijskih nadzora sanitarnih inspektora u martu i aprilu bio je enermno povećan i u odnosu na isti period prošle godine veći i do pet puta.
S ciljem održavanja kontinuiteta zadovoljavajuće epidemiološke situacije u KS nastavljeno je kontinuirano provođenje inspekcijskih nadzora poštivanja naredbi i higijensko-epidemioloških mjera, a shodno Naredbama Kriznog štaba Federalnog Ministarstva Zdravstva i preporukama Zavoda za javno zdravstvo FBiH, te se u kontinuitetu provode timski inspekcijski nadzori sa inspektorima Federalne uprave za inspekcijske poslove, i to u dvije smjene, što smatramo da je veoma značajno za dalje sprečavanje širenja bolesti i smanjenje zdravstvenog rizika, kao i jačanje discipline kod građana i privrednih subjekata radi dosljedne primjene donesenih mjera.
 
Iako je rad na terenu prevashodno korektivnog i preventivnog karaktera, u slučajevima gdje je utvrđeno grubo kršenje donesenih naredbi subjektima se izriču i predviđene zakonske mjere.
Od 17.marta do danas sanitarni inspektori su izvršili 2.379 inspekcijskih nadzora, te radi utvrđenih nepravilnosti, odnosno nepoštivanja propisanih mjera izdali 55 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 85.295 KM. Pored rada na terenu aktivnosti sanitarnih inspektora bile su usmjerene i na donošenje rješenja o zabrani kretanja na osnovu izvještaja Zavoda za javno zdravstvo KS, što se nastavlja i dalje radi lokane transmisije. Do sada je doneseno 1.378 rješenja, od čega je za 1.348 vrijeme izolacije od 14 dana isteklo. Za prekršioce rješenja o zabrani kretanja pokrenuti su prekršajni postupci pred nadležnim Sudom.
 
S ciljem zaštite potrošačkih interesa najveći doprinos tokom trajanja pandemije u KS dali su kantonalni tržišno-turistički inspektori koji su intenzivno u redovnim i usmjerenim nadzorima kontrolisali kretanje cijena osnovnih životnih namirnica i higijenskih potrepština.
Od marta ove godine do danas tržišno-turistički inspektori su izvršili 879 inspekcijskih nadzora.
Radi kršenja odredaba Zakona o kontroli cijena, Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o unutrašnjoj trgovini djelovali su izdavanjem 456 prekršajnih naloga u iznosu od 382.940 KM, a izdali su i 12 rješenja o privremenoj zabrani obavljanja trgovačke ili ugostiteljske djelatnosti, te pet rješenja o otklanjanju utvrđenih nedostataka uz pokretanje 10 prekršajnih postupaka pred nadležnim sudom.
 
Prema evidenciji Inspektorata rada, zaštite na radu i socijalne zaštite za vrijeme trajanja nesreće uzrokovane pandemijom virusa corona, od 18.marta do danas, Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove KS dostavljene su ukupno 44 prijave koje su se odnosile na otkaz ugovora o radu. Nakon izvršenih inspekcijskih nadzora, kršenje odredaba Zakona o radu utvrđeno je kod 19 poslodavaca u Kantonu Sarajevo, uglavnom kod ugostitelja i hotelijera. Cijenimo važnim spomenuti da se utvrđene nepravilnosti odnose na proceduru otkazivanja ugovora o radu radnicima, zbog čega su izdati prekršajni nalozi navedenom broju poslodavaca u ukupnom novčanom iznosu od 102.000,00 KM.

Dodajemo i da inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS nastavljaju kontinuirano provođenje inspekcijskih nadzora na području KS, odnosno praćenje poštivanja donesenih naredbi i higijensko-epidemioloških mjera kriznih štabova i zavoda za javno zdravstvo, uz pravovremeno i transparentno informisanje javnosti o svim poduzetim mjerama i aktivnostima.