Centar "Safet Zajko" nije zatvoren:U inspekcijskom nadzoru zatraženo uspostavljanje higijensko-epidemioloških mjera na snazi

25.04.2021

U vezi sa informacijom o navodnom zatvaranju Centra "Safet Zajko" Kantonalna uprava za inspekcijske poslove KS ovom prilikom obavještava javost da je tačno de je danas vršen inspekcijski nadzor iz nadležnosti sanitarne inspekcije, koji je još uvijek u toku, a o čemu dajemo sljedeće saopćenje:
 
Nakon policijske dojave da se u Centru "Safet Zajko" nalazi više od 1.000 ljudi, bez pridržavanja higijesnko-epidemioloških mjera, dežurni sanitarni inspektor odmah je izašao na teren gdje je ustanovio i zapisnički potvrdio navode iz prijave, odnosno da je osim više od 1000 ljudi koji su boravili na prostoru Centra bez pridržavanja fizičke distance, njih oko 100 boravilo u bašti ugostiteljskog objketa, dok su samo rijetki posjetitelji imali zaštitnu masku.
 
Iz navedenog razloga postupajući sanitarni inspektor zatražio je intervenciju COVID redara J.P. Lokom, koji u momentu nadzora nisu obavljali poslove za koje su zaduženi, kako bi se uspotavilo provođenje higijesnko-epidemiloških mjera propisanih naredbama kriznih štabova i zajljučcima Vlade KS.
 
Dakle, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove KS potpuno odbacuje tvrdnju da je Centar "Safet Zajko" zatvoren, što potvrđuju trenutne slike iz inspekcijskog nadzora, ali je tačno da je subjektu nadzora naređeno uspostavljenje propisanih higijensko-epidemiloških mjera, a sve s ciljem zaštite stanovništva od zaraznih bolesti.
 
S obzirom da inspekcija još uvijek nije okončala nadzor na navedene okolnosti, ostali detalji inspekcijskog nadzora biće naknadno saopćeni.