Delegacije inspektorata rada iz Crne Gore i Sjeverne Makedonije u službenoj posjeti Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove KS

25.10.2021

Zajedničkim sastankom u prostorijama Kantonalne uprave za inpekcijske poslove KS u Nedžarićima danas je počela trodnevna, radna, posjeta delegacija inspektorata rada iz Crne Gore i Sjeverne Makedonije, te kantonalnih inspektora rada i inspektora rada u oblasti zaštite na radu KUIP-a, kao domaćina.
Prilikom uvodnog izlaganja i dobrodošlice direktor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS Mr. Fahir Halilović upoznao je goste sa načinom rada, organizacije i funkcionisanja Uprave, osvrćući se na strateška opredjeljenja, te prioritetne programske ciljeve i zadatke, među kojima je, pored zaštite zdravlja građana KS, i sprečavanje svih oblika sive ekonomije, odnosno rada na crno.
"Kroz inspekcijske nadzore osigurava se zakonitost i zaštita javnog i privatnog interesa, te izgradnja povjerenja i legitimiteta kao ključne dimenzije konkurentnosti isporučene javne vrijednosti i to povjerenje na relaziji inspekcija - subjekti nadzora i inspekcija-građani. Cilj je da se putem inspekcijskih nadzora kreira i isporučuje javna vrijednosti, a javna vrijednost je stvorena kada je život ljudi poboljšan kao rezultat kvalitetno isporučenih javnih usluga", dodao je Halilović.
Istakao je i da ovakvi regionalni projekti doprinose međusobnoj razmjeni informacija i iskustava u oblasti provođenja inspekcijskih nadzora, a krajnji cilj je vršiti permanentna poboljšanja i unaprjeđenja rada nadležnih inspekcija koje djeluju u sastavu Uprave na čijem je čelu.
O načinu organizacije rada Inspektorata rada, zaštite na radu i socijalne zaštite prisutne je upoznala glavna inspektorica Muvedeta Šetić, koja je tom prilikom govorila i o načinu funkcionisanja inspekcija koje djeluju u sastavu Inspketorata, saradnji sa građanima, ali i ostalim organima i sindikatima, kao i ostvarenim reziltatima inspekcijskih nadzora u 2020.godini.
"Deset inspektora rada je u prošloj godini izvršilo ukupno 3.334 inspekcijska nadzora, od čega je njih 1.217 bilo redovnih, 1.705 po zahtjevu građana, te 412 kontrolnih nadzora. Radi utvrđenih nepravilnosti inspektori rada su u tom periodu izdali 781 prekršajni nalog u novčanom iznosu od 752.046 KM. U oblasti zaštite na radu dva inspektora koja rade na navedenim poslovima izvršila su 896 inspekcijskih nadzora. U istom izvještajnom peridu izvršena su i 42 uviđaja nesreće na radu, dok je prema službenoj evidenciji Inspektorata u 2020.godini na području KS evidentirano 489 povreda na radu, od čega 474 lakše, 14 težih i jedna sa smrtnim ishodom", istakla je glavna inspektorica Šetić.
U nastavku radnog sastanka o nadležnostima kantonalnog inspektora rada u oblasti zaštite na radu, te primjeni Zakona o zaštiti na radu, prisutne je upoznala inspektorica Subhija Čeljo, dok je inspketor rada Zlatan Kišić govorio o primjeni Zakona o inspekcijama KS. Kantonalna inspektorica rada Dženana Ramić govrila je o nadležnostima inspektora rada u smislu primjene Zakona o radu i ostalih propisa iz oblasti radnih odnosa, a radni sastanak je završen izlaganjem pomoćnika direktora i šefa Sektora za internu kontrolu Emira Bašića koji je goste upoznao o postupcima interne kontrole u radu inspektora.
Gosti iz Crne Gore i Sjeverne Makedonije također su istakli značaj zajedničke saradnje i mogućnosti za razmjenu iskustava u oblasti radnih odnosa i zaštite na radu, te očekivanja da će se pozitivne primjere iz prakse kantonalnih inspektora moći primijeniti i u njihovom radu.
U naredna dva dana planirano je da kolege iz Sjeverne Makedonije i Crne Gore sa kantonalnim inspekorima provode kontrole na terenu u oblastima radnih odnosa i zaštite na radu, a službena posjeta će biti okončana u srijedu 27.oktobra završnim sastankom uz diskusiju učesnika i donošenje zaključaka.
Današnjem susretu koji se realizira u okvru Projekta „Platforma za zapošljavanje i socijalna pitanja 2 (ESAP 2)“ prisustvovali i predstavnici Međunarodne organizacije rada (ILO), u svojstvu implementatora navedenog projekta, koji finansira Evropsak unija.
Cilj navedenog projekta je unaprjeđenje rada i podizanje efikasnosti inspekcije rada u svim zemljama regiona. S tim u vezi će u okviru Mreže inspektorata rada na području Zapadnog Balkana biti provedena analiza funkcionalnosti i efikasnosti inspektorata rada u oblasti nepijavljenog rada. Osim toga, planirana je i izrda regionalnih smjernica za inspektore rada kojima će se inspektori zemalja učesnica (Abanija, Kosovo, Sjeverna Makedonija, Srbija, Crna Gora, BiH) moći koristiti prilikom utvrđivanja neprijavljenih radnika.