Djelovanjem inspektora rada za više od 2.200 radnika u KS omogućeno uvećanje plaće po osnovu rada na dan državnog praznika

13.03.2019

U toku februara 2019. godine kantonalni inspektori rada su izvršili ukupno 368 inspekcijskih nadzora nad provođenjem odredaba Zakona o radu FBiH. Shodno provedenim nadzorima, te utvrđenom činjeničnom stanju inspektori su, radi konstatovanih nepravilnosti, izdali ukupno 103 prekršajna naloga u ukupnom iznosu od 50.900,00 KM. U proteklom mjesecu evidentiran je rad 38 osoba bez zaključenog ugovora o radu i prijave na obavezne vidove osiguranje.

Posebno izdvajamo inspekcijkse kontrole na dan državnog praznika - 1. marta, Dana nezavisnosti BiH, kojima je bilo obuhvaćeno 137 radnika čiji se poslodavci bave trgovinskom i uslužnom djelatnosti, a registrirani su na području KS. Kontrolisanim subjektima nadzora je zapisnički naloženo da inspektorima rada dostave dokaz o uvećanju plaće za navedeni broj radnika koji su zatečeni u momentu inspekcijskog nadzora, kao i za ostale radnike kod poslodavaca koji imaju više poslovnih jedinica na području KS. U slučaju da to ne učine poslodavci i odgovorna lica kod poslodavca će biti prekršajno kažnjeni u skladu sa odredbama Zakona o radu FBiH, koji u ovim slučajevima propisuje novčanu kaznu od 1.000 do 3.000 KM za pravna, odnosno od 2.000 do 5.000 KM za odgovorna lica.

Za posljednja tri praznika, odnosno Dan državnosti, Novu godinu i Dan nezavisnosti BiH, inspektori rada su kontrolisali ukupno 2.215 radnika. Upravo djelovanjem inspektora rada tim radnicma je omogućeno uvećanje plaće po osnovu rada na dan državnog praznika o čemu su poslodavci dostavili dokaze postupajućim inspketorima, izuzimajući uvećanje plata za mjesec mart koja još nije dospjela za isplatu.

Napominjemo da Zakon o radu FBiH ne zabranjuje rad u vrijeme praznika, već propisuje da radnik ima pravo na povećanu plaću za rad, u skladu sa kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu i ugovorom o radu.