Informacija o izvršenom inspekcijskom nadzoru u OŠ "Grbavica I" u najskorijem roku biće dostavljena Ministarstvu za odgoj i obrazovanje KS

20.12.2022

Postupajući po juče dostavljenom zahtjevu Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS za hitno vršenje inspekcijskog nadzora u JU OŠ “Grbavica I”, glavni inspektor Inspektorata rada, zaštite na radu i socijalne zaštite i kantonalni prosvjetni inspketor, istog dana su u prostorijama te škole izvršili usmjereni inspekcijski nadzor.
Nakon analize dokumentacije izuzete u postupku predmetnog inspekcijskog nadzora biće sačinjena informacija, koja će u najkraćem roku, po službenoj dužnosti, biti dostavljena resornom ministarstvu, kao podnosiocu zahtjeva, te eventualno drugim organima i institucijama na dalje postupanje.