Inspekcijski nadzori nad primjenom propisa u oblasti turizma u KS

14.07.2017

Primjenjujući odredbe Zakona o turizmu KS i Odluke o visini boravišne takse na području Kantona Sarajevo, tržišno-turistički inspektori su u toku mjeseca juna 2017.godine izvršili inspekcijski nadzor nad radom 33 ugostiteljska objekta, koji pružaju usluge smještaja. Kontrole su vršene u dvije smjene (prijepodnevnoj i popodnevnoj), sa posebnim fokusom na obračun i uplatu boravišne takse. Obračunata boravišna taksa kod navedenog broja kontrolisanih subjekata od februara ove godine, kada je stupila na snagu Odluka o visini boravišne takse u KS, do momenta nadzora iznosi 81.075,98 KM. Od tog iznosa na račun Turističke zajednice KS uplaćeno je 69.071,98 KM, dok je iznos neuplaćene boravišne takse 12.004,00 KM. Do momenta inspekcijskog nadzora kod navedenog broja subjekata je boravilo 49.418 gostiju, a ostvareno je i 21.095 noćenja.

Radi utvrđenih nepravilnosti, koje se odnose na neuplaćivanje boravišne takse, inspektori su donijeli tri rješenja o otklanjanju utvrđenih nedostataka, kojima je subjektima nadzora naloženo da naznačeni iznos boravišne takse uplate na račun Turističke zajednice KS. Zbog neevidentiranja gostiju, nepostupanja po rješenju inspektora i nepoštivanja zakonske obaveze o vođenju knjige žalbi, inspektori su izdali tri prekršajna naloga u iznosu od 7.700,00 KM

Napominjemo obveznike boravišne takse da su dužni sedmično vršiti uplatu naplaćene boravišne takse na račun Turističke zajednice Kantona Sarajevo kao i da su, do 15-og u mjesecu, obavezni dostaviti izvještaj Inspektoratu tržišno-turističke inspekcije o broju registriranih gostiju i noćenja za prethodni mjesec.

Stupanjem na snagu Odluke o visini boravišne takse na području Kantona Sarajevo, polovinom februara 2017.godine, pokrenute su aktivnosti kantonalne tržišno-turističke inspekcije na kontroli primjene zakonskih propisa u oblasti turizma. Nadzore nad primjenom Zakona o turizmu KS i Zakona o ugostiteljstvu FBiH na terenu provodi sedam tržišno-turističkih inspkektora, koji informacije o izvještajima ugostitelja, kao i provedenim kontrolama, dva puta mjesečno dostavljaju Ministarstvu privrede KS.