Inspekcijski nadzori u privatnim specijalističkim ordinacijama Halimić i Rožajac/Bejtović

12.11.2021

Kantonalni zdravstveni inspektor po dobijenim saznanjima iz medija i zahtjeva, koji je i službenim putem dostavljen Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove KS od strane Ministarstva zdravstva KS, pokrenuo je postupak inspekcijskog nadzora iz svoje nadležnosti u privatnim specijalističkim ordinacijama Halimić na Marijin Dvoru i Rožajac/Bejtović na Dobrinji, koje se nalaze na istoj adrsi. Po utvrđenom činjeničnom stanju sve informacije i dokaze do kojih inspektor dođe u postupku obavljanja službene dužnosti biće dostavljene i Ministarstvu zdravstva KS, koje je zahtjevalo inspekcijski nadzor.
Napominjemo da je shodno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti ("Sl. novine FBiH", broj 46/10 i 75/13) propisano da nadležno ministarstvo zdravstva utvrđuje ispunjenost uslova propisanih zakonom za obavljanje zdravstvene djelatnosti, te na osnovu istog donosi rješenje da zdravstvena ustanova može obavljati zdravstvenu djelatnost, a identično je propisano i za privatnu praksu.
Utvrđivanje uslova prije izdavanja rješenja odnosi se na utvrđivanje uslova prostora, opreme i kadra prema djelatnostima.