Inspektorat tržišno-turističke inspekcije:U aktivnostima suzbijanja nelegalnog prometa oduzete značajne količine duhana i duhanskih prerađevina

31.08.2017

Mobilni tim kantonalnih tržišno-turističkih inspektora i Jedinice za podršku MUP-a KS je u drugoj polovini mjeseca augusta 2017.godine nastavio vršiti kontrole s ciljem suzbijanja neleaglnog prometa na cijelom području KS. U nelegalnoj prodaji su u navedenom periodu zatekli 41 osobu, te su za 11 njih izdali prekršajne naloge u iznosu od 3.300 KM, protiv 15 osoba pokrenuli prekršajni postupak pred nadležnim sudom, dok 15 osoba nije identificirano.
Roba u vrijednosti od oko 18.060 KM, koja je bila predmet prekršaja i bez validne dokumentacije o porijeklu, predata je Direkciji za robne rezerve KS do okončanja postupka.
I ovoga puta inspektori su posebno bili fokusirani na nelegalnu prodaju visokoakcizne robe, odnosno cigareta, rezanog duhana i ručno pravljenih cigareta. Zaplijenili su:
-3.526 kutija cigareta različitih proizvođača sorto u originalnom pakovanju,
-82 kutije ručno pravljenih i pakovanih cigareta (20/1), te
-125 kilograma rezanog duhana pakovanog po 500 i 300 grama.
Navedene količine duhana i duhanskih prerađevina, također, su predate Direkciji za robne rezerve KS.