Inspektorat tržišno-turističke inspekcije:U toku augusta kontrolisana 42 subjekta koji pružaju usluge smještaja

08.09.2017

Primjenjujući odredbe Zakona o turizmu KS i Odluke o visini boravišne takse na području Kantona Sarajevo, kantonalni tržišno-turistički inspektori su tokom proteklog mjeseca izvršili inspekcijski nadzor nad radom 42 subjekta, koji pružaju usluge smještaja, sa posebnim fokusom na obračun i uplatu boravišne takse. Obračunata boravišna taksa kod navedenog broja subjekata, za period koji je obuhvaćen kontrolom, iznosi 175.201,00 KM, od čega na račun Turističke zajednice KS nije uplaćeno 7.428, 00 KM. Pored ove nepravilnosti inspektori su, u momentu inspekcijskog nadzora, zatekli 21-og nepijavljenog gosta, koji nisu bili uvedeni u knjigu gostiju, kako je predviđeno važećim zakonskim propisima.

Radi utvrđenih nepravilnosti, neevidentiranja gostiju i neuplaćene boravišne takse Turističkoj zajednici KS, inspektori su djelovali izdavanjem devet prekršajnih naloga u iznosu od 11.050, KM, a donijeli su i četiri rješenja o otklanjanju utvrđenih nedostataka. Zbog neposjedovanja odobrenja za rad nadležnog javnog organa, doneseno je i jedno rješenje o zabrani rada.

Za period koji je obuhvaćen kontrolom kod navedena 42 subjekta boravilo je 53.214 gostiju, a ostvareno je i 96.794 noćenja.

Napominjemo obveznike boravišne takse da su dužni sedmično vršiti uplatu naplaćene boravišne takse na račun Turističke zajednice Kantona Sarajevo, kao i da su, do 15-og u mjesecu, obavezni dostaviti izvještaj Inspektoratu tržišno-turističke inspekcije o broju registriranih gostiju i noćenja, za prethodni mjesec. Također, Inspektorat tržišno-turističke inspekcije dva puta mjesečno dostavlja izvještaje o provedenim nadzorima sa tabelarnim prikazom pojedinačno kontrolisanih subjekata Ministarstvu privrede KS i Turističkoj zajednici KS.