Inspektori rada obavezali poslodavce u KS: Za 3.477 radnika veća novembarska plata zbog rada na dan državnog praznika

27.11.2020

Pojačanim inspekcijskim kontrolama inspektora rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS tokom državnog praznika, Dana državnosti BiH, bilo je obuhvaćeno 408 poslovnih jedinica kod čijih je poslodavaca tog dana radilo ukupno 3.477 radnika.
Kontrolisanim poslodavcima je zapisnički naloženo da najskanije do kraja decembra 2020. godine inspektorima dostave novembarske platne liste na kojima će radnicima biti evidentirano i priznato pravo na povećanu platu za rad u srijedu, 25.novembra 2020.godine, a ukoliko to ne urade snosit će zakonske sankcije. U slučaju da poslodavac radniku uskrati pravo na povećanu platu za rad na dan praznika novčane sankcije predviđene Zakonom o radu iznose od 1.000 do 3.000 KM za pravna, odnosno od 2.000 do 5.000 KM za odgovorna lica u pravnim licima, koliko iznosi kazna i za poslodavca fizičko lice.
Osim toga, u u provedenim kontrolama inspektori rada su u dva slučaja otkrli tri radnika na crno radi čega su novčanim kaznama u ukupnom novčanom iznosu od 3.000 KM novčano sankcionisali pravna i odgovorna lica poslodavaca u prekršaju. Osim toga, kod dva poslodavca je utvrđeno kršenje odredaba Pravilnika o sadržaju i načinu vođeja evidencija o radnicima i drugim licima angažovanim na radu, što je u suprotnosti sa članom 43. Zakona o radu zbog čega su prema pravnim i odgovornim licima izdati prekršajni nalozi u ukupnom iznosu od 6000,00 KM.
Planom nadzora u srijedu su bile obuhvaćene trgovine, tržni centri, marketi i ugostitelji, uz napomenu da se kršenje navedenih zakonskih odredaba može i naknadno prijaviti ovom organu, o čemu će po svakoj prijavi biti izvršen inspekcijski nadzor, a podnositelj iste obaviješten o utvrđenom činjneičnom stanju.
Podsjećamo da Bosna i Hercegovina nema zakon o državnim praznicima, već se odlukama Vlade FBiH dani praznika proglašavaju neradnim, dok za kršenje odluka nisu propisane novčane sankcije.
Upravo takva zakonska odredba ne daje mogućnost inspektorima rada da zabrane rad poslodavcima koji rade na dan praznika, već isključivo da kontrolišu primjenu zakonske odredbe koja poslodavca obavezuje na uvećanje plate za rad na dan praznika ili nekog drugog dana za koji je zakonom određeno da se ne radi.