Komunalna i inspekcija zaštite okoliša shodno objavljenim parametrima zagađenja prioritetno vrše nadzore u Ilijašu

10.01.2020

Postupajući u skladu sa Planom interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo, a povodom proglašene epizode PRIPRAVNOST od 01.januara 2020.godine i epizode UPOZORENJE od 02.januara 2020. godine, tokom novogodišnjih praznika kao i tokom proteklog vikenda organizovane su dežure iz oblasti inspekcija zaštite okoliša i komunalnih poslova. Shodno objavljenim parametrima zagađenja, u periodu od 3. do 9.januara 2020. godine prioritetno je vršen nadzor na području Općine Ilijaš s ciljem kontrole postupanja subjekata koji kao energent koriste čvrsta goriva ili teška ulja. Kontrolom su obuhvaćeni subjekti koji se nalaze na listi Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i to : Bingo doo, Edeka, Wamer doo, Ekofokus doo, Kalea doo i Standard doo. Kontrolama navedenih subjekta nisu utvrđene nepravilnosti.

Osim navedenih subjekata, kontrolama u Ilijašu su bile obuhvaćene i ugostiteljske radnje, poslovni objekti i tržni centri koji se do sada nisu nalazili na pomenutoj listi. Za objekat vlasništvo F&B Group doo, koji koristi Konzum doo kao zakupac, te društvo GRBO d.o.o. donesena su rješenja o monitoringu emisije iz stacionarnih izvora. Shodno utvrđenom stanju biće uvršteni na listu Ministarstva, a u zavisnosti od rezultata monitoringa inspektori će poduzeti odgovarajuće, zakonom predviđene mjere.

Posebno ističemo da je tokom kontrola uočeno da su pojedini operateri samoinicijativno pristupili zamjeni energenta, odnosno umjesto uglja počeli koristiti pelet, što je svakako veoma pohvalno i u skladu sa preporukama Plana. Takođe, utvrđeno je da su temperature kontrolisanih objekata snižene i više nego što je propisano iz ekonomskih razloga.
Dodajemo da je na području Općine Ilijaš vršen i nadzor nad investitorima i izvođačima građevinskih radova vezano za kontrolu obustave grubih građevinskih radova na gradilištima i čistoću javnih površina oko gradilišta. U trenutku kontrole nisu utvrđene nepravilnosti.
U skladu sa planom inspekcijskih nadzora kontrole na području Ilijaša biće nastavljene i narednih dana.

Osim navedenog, ističemo da su postupajući inspektori zaštite okoliša početkom decembra 2019.godine za 147 subjekata uputili akte upozorenja o obavezi postupanja po Planu interventnih mjera. Odmah po stupanju na snagu epizode Upozorenje, osim terenskih nadzora, upućeni su pozivi prema odgovornim licima subjekata koji se nalaze na Listi Ministarstva sa područja cijelog Kantona za dolazak u prostorije inspekcije i dostavu dokaza koji potvrđuju da je postupljeno u skladu sa propisanim mjerama Plana interventnih mjera. Inspekcijski postupci su u toku, a stranke su istovremeno upozorene da neodazivanje pozivu inspektora može biti sankcionisano shodno odredbama Zakona o inspekcijama Kantona Sarajevo novčanom kaznom u iznosu od 3.000KM do 15.000 KM za pravno lice i 1.000 do 3.000KM za fizičko lice.
Na kraju ističemo i da su prioritetne aktivnosti kantonalne saobraćajne inspekcije u periodu povećane zagađenosti zraka vezane za kontrolu motornih vozila, čiji motori imaju normu EURO 2 i manju. Najavljujemo da će saobraćajni inspektori i tokom predstojećeg vikenda od 08 do 22 sata všiti upozoravanje vozača o zabrani kretanja navedenih motornih vozila, te njihovo preusmjeravanje iz zone A na alternativne pravce.