Kontrolama kantonalne inspekcije rada na Dan državnosti BiH bilo obuhvaćeno 1.810 radnika

29.11.2018

Kontrolama inspektora rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS na dan državnog praznika -Dana državnosti BiH, bilo je obuhvaćeno ukupno 1.810 radnika. Inspektori su izvršili nadzor nad radom većih prodajnih centara, prodavnica i marketa na području Kantona Sarajevo gdje su, između ostalog, vršili uvid i u evidenciju o radnom vremenu radnika.

Svi kontrolisani subjekti nadzora propisali su obavezu da se radnicima, koji su radili na dan praznika, plaća uveća u skladu sa Zakonom. Osim toga, postupajućm inspektorima, uz dokaz o isplati novembarske plate, kontrolisani poslodavci dužni su dostaviti i dokaz o uvećanju plate za rad na dan državnog praznika, za sve radnike koji su radili na taj dan. U slučaju da to ne učine, poslodavci i odgovorna lica biće prekršajno sankcionisani u skladu sa odredbama Zakona o radu FBiH, koji u ovim slučajevima propisuje novčanu kaznu od 1.000 do 3.000 KM za pravna, odnosno od 2.000 do 5.000 KM za odgovorna lica. Dodajemo i da je Kantonalna uprava za inspekcijske poslove KS u međuvremenu dobila i nekoliko prijava koji se odnose na navedene okolnosti, na osnovu kojih će biti izvršeni inspekcijski nadzori, a podnosiocima pravovremeno odgovoreno.

Upravo djelovanjem inspektora rada, velikom broju radnika, posebno trgovačkih centara, u proteklom periodu omogućeno je uvećanje plaće, po osnovu prekovremenog rada i rada na dan državnog praznika.

Napominjemo da Zakon o radu FBiH ne zabranjuje rad u vrijeme praznika, već propisuje da radnik ima pravo na povećanu plaću za rad, u skladu sa kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu i ugovorom o radu.