Kontrole kantonalnih zdravstvenih inspektora: Tokom protekla dva mjeseca vršeni pojačani nadzori zdravstvenih ustanova i privatnih praksi u KS

05.08.2022

Kantonalni zdravstveni inspektori, prema planu i programu Inspektorata sanitarne, zdravstvene i farmaceutske inspekcije i inspekcije za hranu KUIP KS, tokom mjeseca juna i jula 2022. godine vršili su pojačane nadzore zdravstvenih ustanova i privatnih praksi, s akcentom na laboratorijsku dijagnostiku kako iz javnog tako i iz privatnog sektora. Tokom navedenog perioda izvršeno je ukupno 86 nadzora, te doneseno 27 rješenja o otklanjanju nepravilnosti, te je izdato devet prekršajnih naloga sa ukupnim novčanim iznosu od 20.920,00 KM.
Predmet kontrole je bila usklađenost uslova prostora, opreme, kadra i vođenja obaveznih evidencija iz oblasti zdravstva, sa propisma iz domena zdravstva, a osim toga navedenim inspekcijskim nadzorima kontrolisano je i upravljanje medicinskim otpadom unutar zdravstvenih ustanova.
Najčešće utvrđene nepravilnosti odnose se na neposjedovanje dokaza o funkcionalno-tehničkoj ispravnosti medicinsko tehničke opreme, istekli rokovi upotrebe medicinskih sredstava, nepotpuno vođenje evidencija iz oblasti zdravstva i medicinske dokumentacije, te neposjedovanje važeće licence za samostalan rad zdravstvenih radnika.
Kantonalni zdravstveni inspektori su izvršili inspekcijski nadzor i u JU Dom zdravlja KS, kojoj je rješenjem naloženo provođenje Naredbe Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva da sve pedijatrijske i druge službe primarne zdravstvene zaštite provode imunizaciju, te da izvrše reviziju zdravstvenih kartona i plana za imunizaciju djece koja podliježu programu obavezne imunizacije do završetka srednje škole. U postupku kontrole provođenja navedenih naredbodavnih mjera, utvrdjeno da je po donesenom rješenju zdravstvene inspekcije postupljeno u potpunosti u zakonski ostavljenom roku.
Osim toga, Kantonalni zdravstveni inspektori KUIP-a KS su izvršili inspekcijski nadzor u JU Dom zdravlja KS, a u vezi sa Naredbom Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, kojom je naređeno svim centrima za mentalno zdravlje da stave u punu funkciju svoje kapacitete kao podršku mentalnom zdravlju stanovništva, te o istom podnesu izvještaj Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH i Federalnom ministarstvu zdravstva. Nakon donesenog rješenja kojim je naređeno postupanje po navedenoj naredbi, kontrolnim nadzorima je utvrđeno da je doneseno rješenje u potpunosti izvršeno.
Tokom svih inspekcijskih nadzora zdravstveni inspektori su kontrolisali i obavezno nošenje maski u zdravstvenim i socijalnim ustanovama, kako je propisano Naredbom od 09.maja 2022. godine, a shodno Zakonu o zaštiti stanovništva od zaranih bolesti ("Sl. novine FBiH", broj 29/05), te su djelovali preventivnim mjerama upozorenja.
S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju, povećan broja oboljelih i Naredbu Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 4.augusta 2022. godine, zdravstveni inspektori će nastaviti pojačane kontrole propisanog nošenja maski i ostalih mjera u zdravstvenim i ustanovama socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo.