KS:Inspektor za hranu stavio van prometa 396 pakovanja bombona “Kiss me”

20.06.2019

Nakon obavijesti Agencije za sigurnost hrane BiH da su i na tržište BiH distribuirane bombone "Kiss me" sa okusom limuna, maline i crne ribizle, za koje je utvrđeno da sadrže previsok nivo Kvinolin žute boje (E 104) i Tartrazina (E 102), kantonalni inspektor za hranu je odmah poduzeo mjere iz svoje nadležnosti i izvršio inspekcijski nadzor kod pravnog lica Nexgen d.o.o. Sarajevo, kao distributera tog proizvoda za BiH. Uvidom u predočenu dokumentaciju utvrđeno je da je od dobavljača iz Hrvatske u BiH uvezeno ukupno 576 pakovanja navedenih bombona. Od navedene količine u skladištu distributera je zatečeno 396 pakovanja bombona "Kiss me" od 300 grama, dok je prema kupcima isporučeno njih 180.
 
Postupajući inspektor je odmah zabranio promet zatečene količine bombona, te rješenjem naložio da se kupci obavijeste o povlačenju spornog artikla iz prometa i izvrši povrat robe u skladište uvoznika Nexgen d.o.o. Sarajevo. Obaveza subjekta nadzora je i da o poduzetim mjerama obavijesti postupajućeg inspektora, kako bi se utvrdila tačna količina povučenih bombona sa tržišta BiH koja će, po nalogu inspektora, biti vraćena distributeru iz Hrvatske.
 
Kako su iz Agencije naveli, rizik koji stvara konzumacija ovog proizvoda, porijeklom iz Poljske, nije visok, ali ipak postoji uticaj na ljudsko zdravlje.