KUIP intenzivirala aktivnosti i nadzore nadležnih inspekcija vezano za provođenje mjera iz Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerene zagađenosti zraka

06.01.2023

Kantonalna Uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo je,  shodno Naredbi o proglašenju epizode UPOZORENJE  u Kantonu Sarajevo od 03.01.2023. godine , intenzivirala aktivnosti i nadzore nadležnih inspekcija  vezano za provođenje mjera iz Plana  interventnih mjera u slučajevima prekomjerene zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo. Saobraćajna i cestovna inspekcija  kontrolišu zabranu saobraćaja za teretna motorna vozila  glavnom gradskom longitudinalnom saobraćajnicom, te vrše kontrolu zabrane kretanja automobila čiji dizel motori imaju normu EURO 2 i manju. Inspekcija zaštite okoliša kontroliše pojavne oblike zagađenja zraka na području kantona, te vrši  kontrolu poštivanja mjera  smanjenja temperature  u prostorijama koje se zagrijavaju za minimalno 3 stepena za sva postrojenja za proizvodnju toplotne energije snage preko 50kW koja koriste čvrsta goriva i teška lož ulja.

KUIP  u saradnji sa federalnom i općinskim urbanističko-građevinskim inspekcijama prati stanje  na terenu vezano za zabranu izvođenja grubih građevinskih radova na otvorenom prostoru. U tom smislu nadležne općinske inspekcije svakodnevno obilaze teren i aktivna gradilišta, te upozoravaju izvođače radova na obavezu poštivanja ove mjere,  a u slučaju utvrđenih nepravilnosti ovlaštene su za poduzimanje i drugih zakonom predviđenih mjera, uključujući i pokretanje prekršajnog postupka, odnosno izdavanje prekršajnog naloga. Za nepoštivanje navedene mjere predviđena je  novčana kazna u iznosu 1.000 do 5.000 KM za pravno lice odnosno 500,00 do 1.000,00KM za odgovorno lice u pravnom licu. Za fizička lica kazna iznosi 500,00 do 1000,00KM.
Pozivamo sve građane Kantona Sarajevo da uočene nepravilnosti ili nepoštivanje mjera  od strane obveznika primjene Plana prijave KUIP-u telefonski ili mailom na poznate brojeve i adrese.