KUIP KS ponovo intenzivira kontrole u vozilima javnog gradskog saobraćaja

16.10.2020

Zbog potencijalne opasnosti od zaraze kantonalni sanitarni inspektori će u toku naredne sedmice vršiti pojačane inspekcijske nadzore u vozilima javnog gradskog saobraćaja Centrotrans-a i GRAS-a, koji će se realizirati u saradnji sa pripadnicima MUP-a KS. Tom prilikom subjekti inspekcijskog nadzora će biti prijevoznici kao pravna lica, kao i putnici.

Napominjemo da je u skladu sa članom 3. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti zaštita od zaraznih bolesti obaveza svih fizičkih i pravnih lica, radi čega uposlenike oba prijevoznika, kao i putnike, pozivamo na dosljednu primjenu donesneih higijensko-epidemioloških mjera.

Prijevoznici i vozila javnog gradskog prijevoza pod redovnim su nadzorima sanitarnih inspektora, koje su nerijetko do sada inicirali i sami putnici, nezadovljni načinom provođenja higijensko-epidemiloških mjera za prevenciju širenja koronavirusa. U dosadašnjim kontrolama u vozilima javnog gradskog prijevoza izvršeno ukupno 36 inspekcijskih nadzora, a radi utvrđenih nepravilnosti, koje se odnose na nenošenje ili neispravno nošenje maski, kao i nepoštivanje propisane fizičke distance, donesena su rješenja sa korektivnim mjerama.