KUIP KS: Tokom prvomajskih praznika inspekcijske kontrole na izletištima, trgovinama, ugostiteljskim objektima

04.05.2021

Inspekcijskim nadzorima inspektora rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS tokom prvomajskih praznika su bile obuhvaćene 502 poslovne jedinice, većinom trgovinskih i ugostiteljskih objekata, u kojima je tokom praznika radilo ukupno 4.500 radnika. Kontrolisanim poslodavcima je zapisnički naloženo da, po isplati plaće za mjesec maj tekuće godine, a najkasnije do 30.juna, dostave inspektorima na uvid dokaz o uvećanju plaće radnicima kojima je praznik bio radni dan. Pozivamo i uposlenike čiji poslodavci nisu bili predmetom kontorle, da se u slučaju kršenja njihovih prava iz radnog odnosa, uključujući i neuvećanje plaće po osnovu rada za dane praznika, mogu obratiti Inspektoratu rada, zaštite na radu i socijalne zaštite, radi pravovremenog poduzimanja mjera iz njihove nadležnosti.
Osim toga, s ciljem zaštite zdravlja građana u KS kao i kontrole primjene poštivanja naredbi i higijesnko-epidemiloških mjera kriznih štabova ministarstava zdravstva, kao i zaključaka Vlade KS, u protekla četiri dana su izvršena 32 inspekcijska nadzora sanitarnih inspektora na izletištima, u ugostiteljskim objektima, tržnim centrima, trgovinama i javnom gradskom prijevozu.

Utvrđeni nedostaci radi kojih su inspektori izdali 15 rješenja o otklanjanju nedostataka su prekobrojnost gostiju/putnika, neobilježeni stolovi bez odgovarajućeg razmaka između njih, nedržanje fizičke distance, te nedostatak evidencije o čišćenju i dezinfekciji. Navedene korektivne mjere izdate su ugostiteljskim objektima (osam), KJKP "GRAS" (pet) i dva rješenja tržnim centrima.

Uz asistenciju Jedinice za podršku MUP-a KS u večernjim satima je vršena kontrola poštivanja radnog vremena ugostiteljskih objekata, kladionica i kockarnica u KS, kod kojih nisu utvrđena kršenja Zaključka Vlade KS od 21.4.2021. godine