Napušteni i zanemareni konji koji su slobodno lutali vogošćankim ulicama, stavljeni pod službeni nadzor

15.01.2021

Postupajući po prijavi policije, na okolnosti napuštanja i zanemarivanja većeg broja životinja (konja) nepoznatog vlasnika, kantonalni veterinarski inspektori su izlaskom na teren jučer u posljepodnevnim satima na području Vogošće, po pronalsku životinja odredili mjere privremenog oduzimanja i osiguranja smještaja za sedam zatečenih konja, što je odmah i izvršeno pod nadzorom veterinarskih inspektora. Životinje su smještene na odgovarajuće mjesto u pogledu smještaja, ishrane i njege, gdje se pod nadzorom postupajućeg veterinarskog inspektora provode dalje mjere, odnosno kliničke i dijagnostičke pretrage propisane za tu vrstu životinja.
Životinje ostaju pod službenim nadzorom veterinarske inspekcije do okončanja postupka, a eventualni vlasnik koji u roku od osam dana dokaže vlasništvo kod Inspektorata veterinarske inspekcije Kantoanlen uprave za inspekcijske poslove KS, ima pravo zahtjevati povrat životinja.
S obzirom na učestalost ove pojave u posljednje vrijeme, upozoravamo sve držaoce životinja da je u skladu sa Zakonom o zaštiti dobrobiti životinja posebno zabranjeno napuštati životinje držane za društvo i druge životinje držane pod nadzorom čovjeka, zanmarivati životinju s obzirom na njihov smještaj, ishranu i njegu, izlagati životinje nepovoljnim temperaturama i vremenskim uslovima, protivno prihvaćenim zoohigijenskim standardima za pojedinu vrstu životinja.