Od 28.maja u FBiH počinje primjena Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje

26.05.2023

Primjena Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje ("Sl. novine FBiH", br. 38/2022) u Federaciji BiH počinje od 28. maja ove godine, uz podjsećanje da je Zakon stupio na snagu u maju prošle godine, sa početkom primjene godinu dana od dana stupanja na snagu. U skladu sa ovim zakonom pušenje se zabranjuje u svim zatvorenim javnim prostorima, mjestu rada i u javnom prijevozu. Također se zabranjuje upotreba duhanskih proizvoda za pušenje u privatnim sredstvima prevoza u kojim se nalaze maloljetne osobe, što nadzoruju policijski službenici. Kako je navedeno u Zakonu, vlasnici ugostiteljskih objekata (restorana, kafića i slično) bit će dužni na vidnim mjestima istaći znak "zabranjeno pušenje", a u objektu ne smiju biti istaknute pepeljare i druge posude za odlaganje pepela. Pušenje će biti dozvoljeno u posebnim, za pušače određenim prostorima za smještaj gostiju, u skladu sa propisima o ugostiteljskoj djelatnosti, o čemu u takvim prostorima mora biti istaknuta oznaka o dozvoli pušenja. U objektu u kojemu se isključivo poslužuje piće, vlasnik odnosno korisnik objekta može prostor za posluživanje odrediti pušačkim prostorom, o čemu u tom prostoru mora biti istaknuta oznaka o dozvoli pušenja.
Podzakonski akti, koji također tek trebaju biti uspostavljeni, podrazumijevaju i uslove za posebne prostorije za pušenje u smislu izuzetaka od zabrane pušenja. U praksi to znači da će ugostitelj tokom perioda prilagodbe moći upozoriti gosta o zabrani pušenja i eventualno odbiti da ga usluži, ukoliko gost bude insistirao na cigareti u unutrašnjosti objekta.
 
Napominjemo i da nadzor nad primjenom ovog zakona obavljaju Federalna uprava za inspekcijske poslove putem nadležnih federalnih inspektora i kantonalni organi za inspekcijske poslove. Zakon se primjenjuje na duhan, duhanske i ostale proizvode (nargile, vodene lule za pušenje, uključujući elektronske cigarete i biljne proizvode za pušenje).
Inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS koji imaju nadlženost za vršenje nadzora kontrole će vršiti u skladu sa odredbama Zakona kojima je propisano "da obaveze za fizička lica nastupaju danom početka primjene Zakona, a to je kraj maja 2023. godine, dok su ustanove, preduzeća i druga pravna lica dužni svoja akta uskladiti s odredbama ovog zakona u roku od šest mjeseci od početka primjene ovog zakona, odnosno do novembra 2023. godine". Nadalje, u Zakonu se navodi i da će se "Kazne propisane ovim zakonom početi naplaćivati nakon isteka 12 mjeseci od početka primjene ovog zakona, odnosno od dana stupanja na snagu podzakonskih akata donesenih na osnovu ovog zakona".
Za kršenje zakona predviđene su kazne u rasponu od 100 do 15.000 KM.