Od 85 kontrolisanih odgojno-obrazovnih ustanova u KS, nepoštivanje higijensko-epidemioloških mjera utvrđeno u osam slučajeva

11.09.2020

Od početka nove školske godine u postupku preventivnih inspekcijskih kontrola poštivanja općih i posebnih higijensko-epidemioloških mjera u školskim i predškolskim ustanovama na području Kantona Sarajevo, kantonalni sanitarni inspektori izvršili su ukupno 85 inspekcijskih nadzora, od čega 80 u osnovnim školama i pet u predškolskim ustanovama KS. Od navedenog broja kontrola u 72 škole sve naložene mjere i preporuke u trenutku nadzora su bile u potpunosti ispoštovane, za sedam škola su izdata rješenja sa korektivnim mjerama, koja su u roku od 24 sata ispoštovana, dok su za jednu školu izdata dva prekršajna naloga u novčanom iznosu od 3.500, 00 KM, a zbog neusklađenosti vezanih za broj djece u produženom boravku.

Od konstatovanih nedostataka su organizacijske nepravilnosti vezane za ishranu učenika u produženom boravku i načina ishrane uopšte, kao i nedonošenje kriznog plana pripravnosti u slučaju pojave oboljenja. Jedna od nepravilnosti je i nepsjedovanje slikovne obavijesti o preventivnim mjerama.

Kako je prethodno bilo i najavljeno, predmet inspekcijskih nadzora u odgojno-obrazovnim ustanovama bio je usmjeren na kontrolu poštivanja zaštitnih mjera i fizičke distance za đake i školsko osoblje, vrstu i količinu dezinfekcionih sredstava i sredstava za ličnu higijenu, organizaciju ishrane, organizaciju produženog boravka, te uspostavljanje i pridržavanje kriznog plana pripravnosti na nivou ustanova, a s krajnjim ciljem zaštite zdravlja učenika, nastavnog i drugog osoblja, kao i članova njihovih porodica.
 
Nadzori se nastavljaju i predstojećem periodu uz poziv svim odgojno-obrazovnim ustanovama u KS, kao i ostalim subjektima nadzora na poštivanje donesenih preporuka i smjernica za prevenciju i kontrolu infekcije COVID-19.
 
Od mjeseca marta 2020.godine do danas sanitarni inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS izvršili su ukupno 8.867 inspekcijskih nadzora ugostiteljskih i trgovačkih objekata, tržnih centara, kozemtičkih/frizerski saloni, pekara, vrtića, te ostalih subjekata nadzora na koje se donesene naredbe odnose. U tom periodu izdato je 226 prekršajnih naloga u novčanom iznosu od 376.495 KM, a broj donsenih rješenja kojima su donesene prevenitivo-korektivne mjere iznosi 812.
U navedenom periodu na osnovu izvještaja Zavoda za javno zdravstvo KS doneseno je 3.525 rješenja o zabrani kretanja za osobe koje su bile u kontaktu sa zaraženima, od kojih je za 3.337 vrijeme izolacije od 14 dana isteklo.