Oduzete do sada najveće količine cigareta i rezanog duhana u ilegalnoj prodaji na području KS

19.03.2018

Tržišno-turistički inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove su tokom januara i februara 2018.godine oduzeli do sada najveću količinu cigareta, rezanog duhana i ručno pravljenih cigareta, na dvomjesečnom nivou.

U postupku provedenih nadzora oduzeto je 3.081 kutija cigareta, 356 kg rezanog duhana, te 520 ručno pravljenih i pakovanih cigareta. Izuzeta roba kojom je počinjen prekršaj, u vrijednosti od 19.512 KM, predata je Direkciji za robne rezerve Kantona Sarajevo do okončanja prekršajnih postupaka, koji su pokrenuti kod nadležnog suda. Kontrolama kantonalnih tržišno-turističkih inspektora i pripadnika MUP-a KS bilo je obuhvaćeno 41 lice, od čega je 25 NN osoba, protiv 13 njih su pokrenuti prekršajni postupci pred nadležnim sudom, dok su za tri osobe izdati prekršajni nalozi u vrijednosti od 3.000 KM.

Cilj ovih inspekcijskih nadzora je sprečavanje nelegalne prodaje na svim frekventnim lokalitetima i ulicama Kantona Sarajevo, a kontrole će biti nastavljene i u predstojećem periodu.