Po nalogu Inspektorata veterinarske inspekcije danas počeo odvoz kurbanskih koža iz ulice Igmanska bb

22.08.2018

Kantonalni vetreinarski inspektori su danas, u prijepodnevnim satima, izvršili inspekcijski nadzor na lokalitetu platoa za skretanje prema vogošćanskom naselju Blagovac (ulica Igmanska bb), na okolnosti odlaganja velikih količina kurbanskih ovčijih koža. Kako je utvrđeno, radi se o količinama oko 3.000 ovčijih koža iz individualnog klanja, koje su prikupljene iz svih džemata na području Kantona Sarajevo u organizaciji Islamske zajednice u BiH, a prema saglasnosti Općine Vogošća.
Navedena saglasnost od 09.08.2018.godine, kojom se Medžlisu islamske zajednice prva tri dana Kurban-bajrama odobrava korištenje navedene lokacije u svrhu prikupljanja kurbanskih kožica, predočena je i data na uvid veterinarskom inspektoru.
Po utvrđenom činjeničom stanju postupajući inspektor je zapisnički naložio hitan odvoz koža sa tog lokaliteta na krajnje odredište, a pored toga naložio je i pranje, čišćenje, te dezinfekciju prostora putem nadležne veterinarske organizacije. Utovar kurbanskih koža počeo je oko 12 sati, nakon čega će pod nadzorom inspekcije, biti izvršene i ostale naređene mjere.