Po nalogu inspketora rada za oko 2.000 radnika koji su radili za novogodišnje praznike biće uvećana januarska plaća

10.01.2020

Kako je bilo i najavljeno inspektori rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS su tokom novogodišnjih praznika vršili pojačane inspekcijske nadzore iz svoje nadležnosti kako bi se radnicima, kojima su ti dani biti radni, omogućilo pravo na povećanu plaću u skladu sa članom 76. Zakona o radu.
 
Konstatovano je da veliki trgovački centri na području Kantona Sarajevo prvog januara nisu radili, pa su kontrole vršene u trgovačkim i ugostiteljskim objektima, uključujući i hotele, veće trgovačke lance i markete. Nadzori su izvršeni kod 28 poslodavaca kod kojih je za dane praznika bilo radno angažovano oko 2.000 radnika. Za sve njih poslodavci su, prema nalogu inspekcije rada, dužni dostaviti dokaz o uvećanju januarske plaće na način kako je predviđeno zakonskim propisima i internim aktima poslodavaca.
 
U slučaju neuvećanja plaće inspektori će poduzeti prekršajne mjere koje u konkretnom slučaju iznose od 1.000 do 3.000 KM za pravna, odnosno od 2.000 do 5.000 KM za odgovorna i poslodavce kao fizičk lica. Ujedno najavljujemo da će kontrole na ove okolnosti biti nastavljene i tokom mjeseca januara, uz napomenu da oštećeni radnici kršenje navedenih zakonskih odredaba mogu i naknadno prijaviti ovom organu.
 
S ciljem kontrole radno-pravnog statusa radnika i ostvarivanja prava iz radnog odnosa nadležni inspektorat tokom cijele godine provodi redovne i pojačane inspekcijske nadzore u poslijepodnevnim satima, danima vikenda, kao i praznicima. U mjesecu decembru 2019. godine inspektori rada izvršili su ukupno 388 inspekcijskih nadzora, te evidentirali rad 21 lica bez zaključenog ugovora o radu i prijave na osiguranje. Zbog evidentiranih nepravilnosti u primjeni Zakona o radu i na osnovu njega donesenih propisa inspektori su u prethodnom mjesecu izdali 86 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 72.918,00 KM, te 13 rješenja o otklanjanju utvrđenih nedostataka.
Zakon o radu ("Sl. novine FBiH" br. 26/16 i 89/18 ) ne zabranjuje rad u vrijeme praznika, već je članom 76. tog zakona propisano da radnik ima pravo na povećanu plaću za rad, između ostalog, na dan praznika ili nekog drugog dana za koji je zakonom određeno da se ne radi, u skladu sa kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu i ugovorom o radu.